Travel Agents in Bali Adapt to Changing Tourism Trends

<img#mv-trellis-img-1::before{padding-top:66.666666666667%; }img#mv-trellis-img-1{display:block;}img#mv-trellis-img-2::before{padding-top:100%; }img#mv-trellis-img-2{display:block;}img#mv-trellis-img-3::before{padding-top:66.69921875%; }img#mv-trellis-img-3{display:block;}img#mv-trellis-img-4::before{padding-top:100%; }img#mv-trellis-img-4{display:block;}img#mv-trellis-img-5::before{padding-top:95.01953125%; }img#mv-trellis-img-5{display:block;} Putovanje u Baliu može biti prava avantura. Sve više turista preferira samostalno organiziranje putovanja umjesto korištenja usluga putničkih agencija. No, agencije se prilagođavaju trendovima…