Bali Imposes Tax on Tourists to Preserve Cultural Heritage

The Indonesian island of Bali, known as the “Island of Gods,” has implemented a new tax on incoming tourists in an attempt to protect its rich traditions and cultural heritage. The tax, amounting to 150,000 rupiah ($10), will be charged to foreign visitors arriving in Bali either from overseas or other regions of Indonesia.

Acting governor Sang Made Mahendra Jaya emphasized that the purpose of this tax is to safeguard Bali’s environment and preserve its unique cultural identity. The island, with its picturesque beaches and tropical charm, attracts millions of tourists every year. By capitalizing on its popularity and generating additional revenue, Bali aims to maintain its allure while creating a sustainable future.

To ensure a convenient payment process, tourists will be required to pay the fee electronically through the “Love Bali” online portal. However, Indonesian tourists traveling within the country will be exempt from this levy.

Bali has faced challenges in recent years, including disrespectful behavior by some visitors towards the island’s predominantly Hindu culture. Instances of tourists posing nude at sacred sites and engaging in lewd acts have prompted the local government to take action. Last year, they published an etiquette guide for tourists, emphasizing the importance of respecting Bali’s customs and traditions.

By implementing the tourist tax, Bali hopes to discourage unruly behavior while also funding initiatives that preserve its cultural heritage and conserve its natural environment. This measure is part of the island’s ongoing efforts to strike a balance between tourism and sustainability.

With nearly 4.8 million tourists visiting Bali in 2020, the island has displayed resilience in recovering from the impact of the Covid-19 pandemic. The tax is expected to contribute to the island’s post-pandemic recovery efforts and enable Bali to continue providing memorable experiences for future visitors while protecting its unique identity.

Otoci Indonezije, poznati kao “Otok bogova”, uveli su novi porez na dolazak turista u pokušaju zaštite svoje bogate tradicije i kulturne baštine. Porez u iznosu od 150.000 rupija (10 dolara) će biti naplaćen stranim posjetiteljima koji dolaze na Bali ili s drugih područja Indonezije.

Privremeni guverner Sang Made Mahendra Jaya istaknuo je da je cilj ovog poreza zaštititi okoliš Balija i sačuvati njegovu jedinstvenu kulturnu identitet. Otok, sa slikovitim plažama i tropskom privlačnošću, privlači milijune turista svake godine. Iskorištavanjem svoje popularnosti i stvaranjem dodatnih prihoda, Bali želi održati svoju privlačnost stvarajući održivu budućnost.

Da bi osigurali jednostavan postupak plaćanja, turistima će biti potrebno platiti pristojbu elektroničkim putem putem online portala “Love Bali”. Međutim, indonezijski turisti koji putuju unutar zemlje bit će oslobođeni ove naknade.

Bali je suočen s izazovima u posljednjih nekoliko godina, uključujući nepoštovanje posjetitelja prema dominantno hinduističkoj kulturi otoka. Slučajevi turista koji se fotografiraju goli na svetim mjestima i uključuju se u nepristojno ponašanje potakli su lokalnu vladu na djelovanje. Prošle godine su objavili priručnik o etiketi za turiste, ističući važnost poštovanja običaja i tradicija Balija.

Uvođenjem turističkog poreza, Bali se nada odvratiti nepristojno ponašanje dok istovremeno financira inicijative koje čuvaju kulturnu baštinu i očuvaju prirodno okruženje. Ova mjera dio je nastojanja otoka da postigne ravnotežu između turizma i održivosti.

S gotovo 4,8 milijuna turista koji su posjetili Bali 2020. godine, otok je pokazao otpornost u oporavku od utjecaja pandemije Covid-19. Očekuje se da će porez doprinijeti nastojanjima otoka u oporavku nakon pandemije i omogućiti Baliju da i dalje pruža nezaboravna iskustva budućim posjetiteljima dok štiti svoj jedinstveni identitet.

Definicije:
1. Porez – novčana pristojba koju treba platiti državi ili lokalnoj vlasti za financiranje javnih usluga i projekata.
2. Hinduistička kultura – kulturni sustav i prakticiranje religije hinduizma, koji se temelji na religijskim uvjerenjima i običajima hinduističke zajednice.

Povezani linkovi:
1. Hotele na Baliju
2. Informacije o Baliju