Domestic Travel Boom Boosts Tourism Revenues in China

Tourism revenues in China experienced a significant surge during the eight-day Lunar New Year holidays, surpassing pre-COVID 2019 levels. The increase of 47.3% year-on-year was primarily driven by a domestic travel boom, according to official data released on Sunday. This surge in tourism revenues brings temporary relief to policymakers in the world’s second-largest economy, which has been grappling with deflationary risks due to weak consumer demand.

Throughout the holiday period, considered the world’s largest annual migration, tourist attractions across the country witnessed massive crowds. Domestic tourism spending rose by 47.3% to 632.7 billion yuan ($87.96 billion) compared to the same holiday period in 2023. Furthermore, it exceeded pre-COVID levels in 2019 by 7.7%, as reported by the Ministry of Culture and Tourism.

The number of domestic trips taken during this year’s holiday increased by 34.3% compared to the previous year, totaling 474 million trips. This figure surpasses the 2019 pre-pandemic record by 19%, even though the holiday period was one day shorter in 2019. Additionally, the average spending per trip reached 1,335 yuan, surpassing the 2019 figure of 1,238 yuan per trip.

While international travel was limited due to ongoing travel restrictions and border controls, China witnessed approximately 13.52 million inbound and outbound trips during the holiday, indicating a growth of 2.8 times compared to the same period last year, according to the National Immigration Administration. The total number of entry-exit trips during the holiday has reached 90% of 2019 levels.

Furthermore, during the Lunar New Year holidays, film watching emerged as one of the most popular entertainment activities, contributing to a record-breaking box office revenue of over 8 billion yuan over the eight days, according to the China Film Administration.

Despite the tourism boom, China’s economy continues to face challenges such as a property downturn and sluggish demand. Policymakers have implemented various measures including interest rate cuts to stimulate growth. As authorities strive to strike a balance between supporting the economy and addressing deflationary pressures, China’s central bank opted to maintain key policy rates unchanged while rolling over maturing medium-term loans.

Turizam u Kini doživio je značajan porast prihoda tijekom osmodnevnih praznika povodom Lunarnog novogodišnjeg festivala, nadmašujući razinu iz pred-COVID 2019. godine. Porast od 47,3% u odnosu na prethodnu godinu bio je uglavnom rezultat domaćeg turističkog boom-a, prema službenim podacima objavljenim u nedjelju. Ovaj porast u prihodima od turizma privremeno olakšava političarima u drugoj najvećoj svjetskoj ekonomiji koja se suočava s deflacijskim rizicima zbog slabe potrošnje potrošača.

Tijekom prazničnog razdoblja, koje se smatra najvećom godišnjom migracijom na svijetu, turističke atrakcije diljem zemlje svjedočile su ogromnim gužvama. Potrošnja domaćeg turizma porasla je za 47,3% na 632,7 milijardi juana (87,96 milijardi dolara) u usporedbi s istim prazničnim razdobljem 2023. godine. Osim toga, prema podacima Ministarstva kulture i turizma, premašila je razinu iz 2019. godine prije pandemije za 7,7%.

Broj domaćih putovanja tijekom ovogodišnjih praznika povećao se za 34,3% u usporedbi s prethodnom godinom, dosegnuvši 474 milijuna putovanja. Ovaj broj premašuje rekord iz 2019. godine prije pandemije za 19%, iako je praznično razdoblje 2019. godine bilo kraće za jedan dan. Osim toga, prosječna potrošnja po putovanju dosegnula je 1.335 juana, nadmašivši brojku iz 2019. godine od 1.238 juana po putovanju.

Dok je međunarodna putovanja bila ograničena zbog trenutnih putnih ograničenja i kontrola granica, Kina je tijekom praznika bilježila oko 13,52 milijuna dolazaka i odlazaka, što upućuje na rast od 2,8 puta u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema Nacionalnoj upravi za imigraciju. Ukupan broj dolazaka i odlazaka tijekom praznika dosegnuo je 90% razine iz 2019. godine.

Tijekom praznika povodom Lunarnog novogodišnjeg festivala, gledanje filmova je postalo jedna od najpopularnijih zabavnih aktivnosti, pridonoseći rekordnom prihodu od preko 8 milijardi juana tijekom osam dana, prema Kineskoj filmskoj administraciji.

Unatoč turističkom procvatu, kinesko gospodarstvo i dalje se suočava s izazovima poput pada cijena nekretnina i sporog rasta potražnje. Političari su poduzeli razne mjere, uključujući smanjenje kamatnih stopa, kako bi potaknuli rast. Dok vlasti nastoje pronaći ravnotežu između podrške gospodarstvu i rješavanja deflacijskog pritiska, kineska središnja banka odlučila je zadržati nepromijenjene ključne kamatne stope dok obnavlja kredite srednjeg roka koji dospijevaju.

Ključni pojmovi:
– Prihodi od turizma: Ukupan iznos novca koji se generira iz turističkih aktivnosti.
– Lunarni novogodišnji festival: Tradicionalni kineski festival koji označava dolazak lunarne nove godine.
– Domaći turizam: Putovanja unutar zemlje od strane lokalnih stanovnika.
– Pre-COVID: Razdoblje prije izbijanja pandemije COVID-19.
– Deflacija: Opći pad cijena proizvoda i usluga u gospodarstvu.
– Prosječna potrošnja: Srednja vrijednost novca potrošenog po jednom putovanju.
– Nacionalna uprava za imigraciju: Agencija odgovorna za nadzor ulaska i izlaska stranaca u zemlju.

Predloženi srodni linkovi:
Ctrip – Vodeća kineska platforma za putovanja.
Travel China Guide – Vodič za putovanja u Kini.
China Daily – Nacionalna engleska novina koja nudi informacije o turizmu i ostalim temama u Kini.