Florida’s Tourism Sector Faces Challenges as Domestic Visitor Numbers Decline

Florida’s tourism sector experienced a setback in 2023, failing to match the record-breaking figures of the previous year. While international travel rebounded post-pandemic, there was a noticeable decline in domestic tourism late last year.

According to Visit Florida, the state’s tourism-marketing agency, an estimated 135.02 million tourists visited Florida in 2023, down from the peak of 137.4 million in 2022. However, despite this decline, the figures still show an increase from pre-pandemic levels in 2019, where approximately 131.1 million visitors were recorded.

Despite the challenges faced by the tourism industry, Visit Florida’s President and CEO Dana Young highlighted positive trends. The agency pointed to a significant rebound in international tourism, with record air travel numbers and a notable return of overseas visitors contributing to Florida’s resilience in 2023.

In the fourth quarter of 2023, Florida experienced a surge in overseas visitors, with a 15.9 percent increase compared to the same period in 2022. Additionally, the number of Canadian tourists also saw a 22 percent improvement. However, domestic tourism in the same period fell short of expectations, with a decrease from 32.9 million in 2022 to 29.8 million in 2023. The decline in U.S. travelers accounted for a 12.1 percent drop during this period.

Industry experts attribute the decline in domestic tourism to increased competition from other states and countries that were slower to reopen during the pandemic. As pandemic-related restrictions eased, Visit Florida focused on attracting international visitors, who are known to stay longer and spend more, thus driving economic growth in the state.

In conclusion, Florida’s tourism sector faces challenges as domestic visitor numbers decline. However, the industry remains optimistic about the rebound of international tourism and its positive impact on Florida’s economy.

HR: Florida sektor turizma doživio je neuspjeh u 2023. godini ne uspijevajući doseći rekordne brojke prethodne godine. Dok se međunarodno putovanje oporavljalo nakon pandemije, primjećen je pad domaćeg turizma krajem prošle godine.

Prema Visit Florida, marketinškoj agenciji za turizam države, procjenjuje se da je 2023. godine 135,02 milijuna turista posjetilo Floridu, što je manje od vrhunca od 137,4 milijuna u 2022. Međutim, unatoč ovom padu, brojke još uvijek pokazuju porast u odnosu na razinu prije pandemije 2019. godine, kada su zabilježena otprilike 131,1 milijun posjetitelja.

Unatoč izazovima s kojima se susreće turistička industrija, predsjednica i izvršna direktorica Visit Floride Dana Young istaknula je pozitivne trendove. Agencija je ukazala na značajan povratak međunarodnog turizma, s rekordnim brojem zračnih putovanja i primjetnim povratkom inozemnih posjetitelja koji doprinose otpornosti Floride u 2023. godini.

U četvrtom kvartalu 2023. godine, Florida je doživjela porast inozemnih posjetitelja od 15,9 posto u usporedbi s istim periodom 2022. godine. Također, broj kanadskih turista također je zabilježio poboljšanje od 22 posto. Međutim, domaći turizam u istom periodu nije ispunio očekivanja, s padom s 32,9 milijuna u 2022. na 29,8 milijuna u 2023. Pad američkih putnika u ovom razdoblju rezultirao je padom od 12,1 posto.

Stručnjaci industrije pripisuju pad domaćeg turizma povećanoj konkurenciji drugih država i zemalja koje su bile sporije u ponovnom otvaranju tijekom pandemije. Kako su se ograničenja zbog pandemije ublažila, Visit Florida se usredotočio na privlačenje međunarodnih posjetitelja koji su poznati po duljem boravku i većim troškovima, čime potiču gospodarski rast države.

Zaključno, sektor turizma Floride suočava se s izazovima jer broj domaćih posjetitelja pada. Međutim, industrija ostaje optimistična u vezi s oporavkom međunarodnog turizma i njegovim pozitivnim utjecajem na ekonomiju Floride.