Je li vrijedno trošenje 2,5 milijuna dolara za NHL ugovor?

Politika oporbe na P.E.I.-u dovodi u pitanje vrijednost novog dogovora između National Hockey Leaguea i Turizma Prince Edward Islanda, dok je ministar turizma provincije brani. Provincija je u utorak objavila da je ušla u trogodišnje marketinško partnerstvo s ligom, koje će otočje brendirati kao službenu turističku destinaciju NHL-a.

Pažnju je izazvao iznos od 2,5 milijuna dolara koje će provincija platiti NHL-u u prvoj godini sporazuma, uz mogućnost odustajanja ili obnavljanja nakon toga. Liberalni zastupnik Robert Henderson izjavio je: “Ne protivim se tome da trebamo promovirati Prince Edward Island, ali volio bih znati koliki će biti povrat ulaganja za to.” Opozicijski zastupnik također je iznio da je iznos potrošen na taj ugovor veći od proračuna za zapošljavanje u zdravstvu.

Oporbeni zastupnici ističu da je trošenje takve svote novca na turizam problematično s obzirom na druge prioritete. Peter Bevan-Baker iz Stranke zelenih izjavio je da je teško mjeriti učinak takve investicije na turizam te kako je otočje već prenapučeno turistima koji posjećuju P.E.I.

Ministar turizma Cory Deagle smatra da će suradnja s NHL-om donijeti provinciji povrat ulaganja od preko 15 milijuna dolara. “Povezivanje našeg brenda Turizam P.E.I. sa NHL-om je izuzetno moćno, jer obožavatelji NHL-a su isti tip turista koje želimo privući na P.E.I.”, rekao je Deagle. On također tvrdi da investiranje u turizam ne znači ignoriranje drugih hitnih pitanja poput zdravstva i stambenog zbrinjavanja.

Sergio Carvalho, profesor marketinga na Sveučilištu Dalhousie u Halifaxu, vjeruje da će NHL ugovor sigurno povećati svijest o brendu P.E.I.-a. “To će navijače upoznati s Prince Edward Islandom kao turističkom destinacijom i onim što otočje nudi”, rekao je Carvalho. Iznenađen je činjenicom da je ugovor vrijedan 2,5 milijuna dolara, očekujući da će stajati provinciju znatno više.

Iako postoje različita mišljenja o vrijednosti ovog sporazuma, jasno je da će P.E.I. dobiti priliku da se izloži širokom fanovskom krugu NHL-a, što može dugoročno donijeti korist otoku kao turističkoj destinaciji.

Česta pitanja (FAQ) temeljena na glavnim temama i informacijama iznesenim u članku:

1. Kakav je novi dogovor između Nacionalne hokejaške lige i Turizma Prince Edward Islanda?
– Provincija je ušla u trogodišnje marketinško partnerstvo s ligom, koje će otočje brendirati kao službenu turističku destinaciju NHL-a.

2. Koliko novca će provincija platiti NHL-u?
– Provincija će platiti 2,5 milijuna dolara NHL-u u prvoj godini sporazuma.

3. Kakva je zabrinutost političke oporbe?
– Oporba se pita koliki će biti povrat ulaganja za ovu promociju i smatra da je iznos potrošen na taj ugovor prevelik.

4. Koji su prioriteti oporbe?
– Oporbeni zastupnici smatraju da se treba pridavati veća pažnja drugim prioritetima poput zdravstva.

5. Kakva je tvrdnja ministra turizma Coryja Deaglea?
– Ministar turizma tvrdi da će suradnja s NHL-om donijeti provinciji povrat ulaganja od preko 15 milijuna dolara.

6. Koje su prednosti ovog sporazuma prema profesoru Sergio Carvalhu?
– Profesor Carvalho vjeruje da će ovaj ugovor povećati svijest o brendu P.E.I.-a i privući navijače NHL-a kao turiste na otočje.

7. Kakve dugoročne koristi može donijeti ovaj sporazum?
– Ovaj sporazum pruža P.E.I. priliku da se izloži širokom broju navijača NHL-a, što može dugoročno donijeti korist otoku kao turističkoj destinaciji.

Definicije ključnih pojmova i žargona iz članka:
– National Hockey League (NHL): Profesionalna hokejaška liga koja okuplja najbolje hokejaše iz Sjeverne Amerike.
– Turizam Prince Edward Islanda: Industrija koja se bavi privlačenjem turista i promocijom otočja Prince Edward Island kao turističke destinacije.

Sugerirane povezane veze (nužno provjeriti dostupnost):

1. Turizam Prince Edward Islanda
2. National Hockey League