Jeff Schomburg povlači Zakon o turizmu na obali rijeke sa dnevnog reda

(ST. JOSEPH, Mo) Od sedam od osam zakona koji su prošli na ponedjeljkom navečer na sastanku Gradskog vijeća St. Josepha, zakon broj 17 je povučen s dnevnog reda od strane Jeffa Schomburga. Zakon koji je povučen je taj što omogućuje amandman na opći proračun proračun za 2011. godinu od transfernih gostiju u iznosu od 1.231.000 dolara radi financiranja projekata promocije turizma na obali rijeke. Gradonačelnik John Josendale iz St. Josepha kaže: “Turizam na obali rijeke ima poseban fond u koji se ulaže, a sada trebamo odrediti kako će se ta sredstva koristiti i gdje. Identifikacija specifičnih područja za korištenje tih sredstava je ono što ga zanima.” “On bi volio da se održi radna sjednica na kojoj bismo detaljno razmotrili koja sredstva idu na koje konkretne svrhe i kako se koriste, tako da to možemo vidjeti. Mislim da, kao što bi to htio svaki član Vijeća, on želi osiguranje da se sredstva zaista koriste na pravi način,” objašnjava Josendale. Ta radna sjednica održat će se 26. veljače u 16 sati. Sljedeći sastanak Gradskog vijeća je otkazan zbog konferencije Možanskog municipalnog saveza u Jefferson Cityu. Sljedeći zakazani sastanak će sada biti 4. ožujka u 17:30 sati.

FAQ

1. Koje je zakone Gradsko vijeće St. Josepha prošlo na sastanku?
– Na sastanku Gradskog vijeća St. Josepha prošlo je sedam od osam zakona. Zakon broj 17 je povučen s dnevnog reda.

2. Zašto je zakon broj 17 povučen?
– Zakon broj 17 je povučen od strane Jeffa Schomburga. Zakon je omogućavao amandman na opći proračun za 2011. godinu radi financiranja projekata promocije turizma na obali rijeke.

3. Kako Gradonačelnik John Josendale objašnjava povlačenje zakona?
– Gradonačelnik John Josendale iz St. Josepha objašnjava da turizam na obali rijeke ima poseban fond u koji se ulaže te da treba odrediti kako će se ta sredstva koristiti i gdje. Identifikacija specifičnih područja za korištenje tih sredstava je ono što ga zanima.

4. Kada će se održati radna sjednica o korištenju sredstava?
– Radna sjednica o korištenju sredstava će se održati 26. veljače u 16 sati.

5. Kada je sljedeći sastanak Gradskog vijeća?
– Sljedeći zakazani sastanak Gradskog vijeća je 4. ožujka u 17:30 sati.

Definitions:

– Gradsko vijeće: organizacija koja donosi odluke o upravljanju gradu.
– Amandman: predložene promjene ili dodaci postojećem zakonu.
– Opći proračun: plan financija koji obuhvaća sve prihode i izdatke grada.
– Turizam: putovanje i boravak turista u određenom području.
– Fond: iznos sredstava namijenjen za posebne svrhe.

Suggested related links:
Grad St. Joseph
Posjetite St. Joseph