Kamloops Plans to Build an Iconic Structure to Boost Tourism

Tourism Kamloops is seeking provincial funding to explore the possibility of constructing a distinctive landmark in and around the city. While the exact nature of this proposed structure remains uncertain, examples cited by Tourism Kamloops include the Sea-to-Sky Gondola in Squamish, the Malahat SkyWalk near Victoria, and the Golden Skybridge in Golden.

Lisa Strachan, the Director of Destination Development at Tourism Kamloops, emphasized that acquiring an iconic structure in Kamloops would enhance the city’s competitiveness compared to emerging attractions in neighboring areas such as Vernon and Revelstoke. She believes that aligning with Destination BC’s Rainforest to Rockies promoted “iconic” route would attract external investments, benefiting both residents and tourists.

To facilitate a comprehensive feasibility study, Strachan is urging the City Council to support the grant application for funding from the Economic Trust of the Southern Interior (ESTI-BC). If successful, Tourism Kamloops plans to collaborate with various stakeholders, including the City of Kamloops, Tk’emlúps te Secwépemc, TNRD, Venture Kamloops, and private landowners, to determine a suitable location within the Kamloops area.

The feasibility study would encompass the examination of existing plans, community consultation, and ongoing operational requirements for any potential project that may arise. By taking such a thorough approach, Kamloops aims to ensure that the proposed iconic structure not only captures the imagination of visitors but also integrates seamlessly into the city’s landscape.

Building an iconic structure has the potential to elevate Kamloops as a must-visit destination, attracting more tourists and spurring economic growth. The successful completion of the feasibility study would represent an important step in realizing this vision and further establishing Kamloops as a prominent stop along the Rainforest to Rockies route.

Turizam Kamloops traži provincijska sredstva kako bi istražio mogućnost izgradnje karakterističnog spomenika u gradu i okolici. Iako priroda ovog predloženog objekta ostaje neizvjesna, primjeri navedeni od strane Turizma Kamloops uključuju gondolu Sea-to-Sky u Squamishu, SkyWalk Malahat pokraj Victorije i Golden Skybridge u Goldenu.

Lisa Strachan, direktorica razvoja odredišta u Turizmu Kamloops, ističe da bi dobivanje ikonične strukture u Kamloopsu poboljšalo konkurentnost grada u usporedbi s novim atrakcijama u susjednim područjima poput Vernona i Revelstokea. Vjeruje da bi povezivanje s promoviranom “ikoničnom” rutom Destinacije BC – od kišnih šuma do planina privuklo vanjske investicije, koristeći tako stanovnicima i turistima.

Da bi olakšala sveobuhvatnu studiju izvedivosti, Strachan potiče Gradsko vijeće da podrži prijavu za financiranje iz Gospodarskog trusta Južnog unutrašnjeg kraja (ESTI-BC). Ako uspije, Turizam Kamloops planira surađivati s raznim dionicima, uključujući Grad Kamloops, Tk’emlúps te Secwépemc, TNRD, Venture Kamloops i privatne vlasnike zemlje, kako bi odredio prikladno mjesto unutar područja Kamloopa.

Studija izvedivosti obuhvatila bi ispitivanje postojećih planova, konzultaciju s zajednicom i stalne operativne zahtjeve za bilo koji potencijalni projekt koji bi mogao nastati. Kamloops želi osigurati da se predložena ikonična struktura ne samo da dočara maštu posjetitelja, već i da se savršeno integrira u krajolik grada, te stoga pristupa ovoj temi na sveobuhvatan način.

Izgradnja ikonične strukture ima potencijal da Kamloops podigne kao destinaciju koju se mora posjetiti, privlačeći više turista i potičući gospodarski rast. Uspješan završetak studije izvedivosti predstavljao bi važan korak u ostvarenju ove vizije i daljnjoj uspostavi Kamloopa kao važnog zaustavnog mjesta duž rute od kišnih šuma do planina.

**Rječnik ključnih pojmova i žargona:**

– Izgradnja ikonične strukture – stvaranje značajne i prepoznatljive građevine ili spomenika
– Ikonična ruta – put koji uključuje značajne i prepoznatljive znamenitosti ili atrakcije
– Studija izvedivosti – procjena mogućnosti i isplativosti nekog projekta
– Gospodarski trust Južnog unutrašnjeg kraja (ESTI-BC) – organizacija koja pruža financijsku podršku za gospodarski razvoj u južnom unutrašnjem dijelu Britanske Kolumbije
– Destinacija BC – organizacija koja promovira turizam u Britanskoj Kolumbiji

Srodne poveznice:
Turizam Kamloops
Destinacija BC