Novi servis turističkih šatl taksi vozila u Teheranu

U svečanosti kojoj su prisustvovali neki visoki zvaničnici, predstavljen je novi servis turističkih šatl taksi vozila u Teheranu, posebno namijenjen za nadolazeći novruz, perzijsku novu godinu.

Prema planovima koje je objavila nadležna institucija, turistički šatl taksiji će biti dostupni na pilot projektu tokom dana novruza 1403. godine na turističkim lokalitetima u Teheranu, kao što su kulturno-turističko područje Abbas-Abad, palača Golestan i kompleks palače Sa’adabad.

Šef organizacije za upravljanje i nadzor taksija u Teheranu, Šadi Maleki, istakao je da je servis šatl taksi vozila, koji je dostupan već nekoliko mjeseci, dobio dobar odaziv građana.

“Ovaj servis će biti na raspolaganju turistima tokom novruza 1403, kako bi mogli uživati u javnim uslugama i lako se prevoziti sa različitih dijelova grada do turističkih mjesta i zabavnih lokaliteta u Teheranu”, napomenuo je Maleki.

Ova usluga šatl taksi vozila može olakšati prevoz turista do zanimljivih mjesta i predstavljati novu poglavlje u urbanom turizmu Teherana, prema riječima šefa Sekretarijata Teheranskog društva za turizam i zabavu, Sajeda Mohameda Hoseina Hejazija. On je također izrazio optimizam u vezi sa preduzimanjem mjera u cilju unapređenja turističkog standarda Teherana.

Javad Vahedi, zastupnik parlamenta, pohvalio je napore gradonačelnika Teherana u oblasti turizma, istakavši da je transport nedostajuća karika grada kojoj je potrebna snažna prisutnost Gradskog vijeća Teherana.

Ova usluga, koja je predstavljena ranije ove godine, koristi veštačku inteligenciju za prepoznavanje gužvi u centru grada, obaveštavanje kontrolnog centra i slanje taksi vozila na to mesto.

Šatl taksi vozilo je način prevoza koji se nalazi između automobila i autobusa, obično vozi na fiksiranoj ili polufiksiranoj ruti bez rasporeda vožnje, već krene kad su sva sjedišta popunjena.

Često postavljana pitanja (FAQ):

1. Što je turistički servis šatl taksi vozila u Teheranu?
Turistički servis šatl taksi vozila u Teheranu je novi servis koji je posebno namijenjen za nadolazeći novruz, perzijsku novu godinu. Ona će biti dostupna tijekom dana novruza 1403. godine na turističkim lokalitetima u Teheranu, kao što su kulturno-turističko područje Abbas-Abad, palača Golestan i kompleks palače Sa’adabad.

2. Kako će turisti moći koristiti ovaj servis?
Turisti će moći koristiti turistički servis šatl taksi vozila tijekom novruza 1403. godine kako bi se prevozili sa različitih dijelova grada do turističkih mjesta i zabavnih lokaliteta u Teheranu. Ova usluga omogućuje lakši i povoljniji prijevoz za turiste.

3. Kako radi ovaj servis šatl taksi vozila?
Ovaj servis koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje gužvi u centru grada. Kada se gužva prepozna, kontrolni centar obavještava taksi vozila koja su poslana na to mjesto. Šatl taksi vozilo je način prijevoza koji se nalazi između automobila i autobusa. Obično vozi na fiksiranoj ili polufiksiranoj ruti bez rasporeda vožnje i kreće kad su sva sjedišta popunjena.

4. Koje su prednosti ovog servisa za turizam u Teheranu?
Ovaj servis šatl taksi vozila može olakšati prevoz turista do zanimljivih mjesta u Teheranu. On predstavlja novo poglavlje u urbanom turizmu ovog grada i doprinosi unapređenju turističkog standarda. Turisti će imati pristup javnim uslugama i jednostavnije se prevoziti sa različitih dijelova grada do turističkih lokaliteta.

5. Koje su reakcije visokih zvaničnika na ovu uslugu?
Šef organizacije za upravljanje i nadzor taksija u Teheranu, Šadi Maleki, istakao je da je ovaj servis šatl taksi vozila dobio dobar odaziv građana. Javad Vahedi, zastupnik parlamenta, pohvalio je napore gradonačelnika Teherana u oblasti turizma i istakao važnost snažne prisutnosti Gradskog vijeća Teherana kako bi se osigurao kvalitetan transport u gradu.

6. Koji su planovi za budućnost ovog servisa?
Nisu navedeni konkretni planovi za budućnost ovog servisa u članku. Međutim, predstavljanje ovog servisa tokom novruz festivala sugerira da postoji interes za daljnji razvoj i proširenje ove usluge u budućnosti.