Prvi Mjesec 2024.: Izrael bilježi porast dolazaka turista, no odlazni turizam i dalje zaostaje

U siječnju 2024. godine, u Izrael je ušlo 59.000 turista, prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Taj broj predstavlja porast u odnosu na prosinac 2023., kada je u zemlju ušlo 53.000 turista. No, uspoređujući sa siječnjem 2023. godine, kada je zabilježeno 271.000 dolazaka turista, brojke su osjetno niže. Izraelska turistička industrija se i dalje bori s posljedicama rata i pokušava ponovno uspostaviti svoj položaj.

S druge strane, događa se značajan oporavak u odlaznom turizmu. Prema izvješću Državnog zavoda za statistiku, u siječnju 2024. godine 281.000 Izraelaca putovalo je u inozemstvo, što je porast u odnosu na prosinac 2023. kada je taj broj iznosio 248.000. Ipak, taj broj još uvijek značajno zaostaje za 611.000 Izraelaca koji su putovali u inozemstvo u siječnju 2023. godine.

Ove brojke predstavljaju katastrofu za izraelsku turističku industriju, koja je pretrpjela ogromne gubitke tijekom pandemije COVID-19 u 2020. i 2021. godini, ali se oporavila, kako dolazni, tako i odlazni turizam, prije početka rata 7. listopada.

I dok su El Al, Arkia i Israir nastavili s letovima iz i u Izrael, većina stranih aviokompanija otkazala je sve letove. Međutim, u siječnju je dug popis stranih aviokompanija ponovno uspostavio letove, a očekuje se da će se broj letova tijekom sljedećih tjedana povećati, što će zasigurno pomoći u rastu broja turista.

Objavljeno na Globes, izraelskim poslovnim vijestima – en.globes.co.il – 6. veljače 2024.
© Autorska prava izdavača Globes Itonut (1983) Ltd., 2024.

FAQ:

1. Koliko turista je posjetilo Izrael u siječnju 2024. godine?
U siječnju 2024. godine, u Izrael je ušlo 59.000 turista.

2. Kako se broj turista u siječnju 2024. godine uspoređuje s brojem turista u prosincu 2023. godine?
Broj turista u siječnju 2024. godine je porastao u odnosu na prosinac 2023. godine, kada je u zemlju ušlo 53.000 turista.

3. Kako se broj turista u siječnju 2024. godine uspoređuje s brojem turista u siječnju 2023. godine?
Broj turista u siječnju 2024. godine je osjetno niži u odnosu na siječanj 2023. godine, kada je zabilježeno 271.000 dolazaka turista.

4. Koliko Izraelaca je putovalo u inozemstvo u siječnju 2024. godine?
U siječnju 2024. godine 281.000 Izraelaca putovalo je u inozemstvo.

5. Kako se broj Izraelaca koji su putovali u inozemstvo u siječnju 2024. godine uspoređuje s brojem Izraelaca u prosincu 2023. godine?
Broj Izraelaca koji su putovali u inozemstvo u siječnju 2024. godine je porastao u odnosu na prosinac 2023. godine, kada je taj broj iznosio 248.000.

6. Kako se broj Izraelaca koji su putovali u inozemstvo u siječnju 2024. godine uspoređuje s brojem Izraelaca u siječnju 2023. godine?
Broj Izraelaca koji su putovali u inozemstvo u siječnju 2024. godine još uvijek je značajno niži u odnosu na siječanj 2023. godine, kada je taj broj iznosio 611.000.

7. Kako su se strane aviokompanije ponašale tijekom pandemije?
Većina stranih aviokompanija je otkazala sve letove tijekom pandemije.

8. Koji su domaći avioprijevoznici nastavili s letovima iz i u Izrael?
El Al, Arkia i Israir su nastavili s letovima iz i u Izrael.

Key Terms/Jargon:

– Državni zavod za statistiku – Državna institucija koja prikuplja i objavljuje statističke podatke u Izraelu.
– Odlazni turizam – Putovanja iz Izraela u inozemstvo.
– Dolazni turizam – Putovanja u Izrael iz inozemstva.
– Pandemija COVID-19 – Globalna epidemija bolesti uzrokovane virusom COVID-19.
– El Al, Arkia, Israir – Domaće avioprijevoznice u Izraelu.

Suggested Related Links:
Globes