Rijeka Zlatnih Snova – Investicija u sigurnost i zaštitu ribljeg svijeta

Prema općinskom direktoru za akciju protiv klimatskih promjena, planiranje i razvojne usluge Daleu Mikkelsenu, rijeka između Alta jezera i jezera Green, poznata kao River of Golden Dreams, dobit će unaprijeđenje kako bi se poboljšala sigurnost korisnika i zaštitio riblji svijet. Ova rijeka koja je već neko vrijeme trebala biti uređena, konačno će dobiti potrebnu pažnju 2024. godine.

Stari drveni brane više nisu funkcionalne i ometaju prolaz riba. Stoga će biti postavljena nova brana i sustav za prolaz riba iznad ušća 21 Mile Creek, izjavio je Mikkelsen na sastanku odbora u Whistleru 9. siječnja.

“Novi sustav za prolaz riba poboljšat će stanište riba i podržati njihov put uzvodno. Također ćemo postaviti nove svjetlosne alarmne sustave kako bismo korisnike obavijestili o zatvaranju rijeke zbog sigurnosnih razloga, mrijest riba ili niskog vodostaja”, dodao je.

Projekt je proračunat na iznos od 192.000 dolara koji je već usvojen u prosincu prošle godine. Sredstva su osigurana iz općinskog budžeta.

Prema službenicima iz općinske komunikacijske službe, ovaj projekt usklađen je s dvije strateške smjernice općine: suočavanje s klimatskim promjena i pametni turizam.

Sredstva će biti utrošena na zamjenu starih drvenih brana betonskim brana koje će zadržavati više vode u dijelu rijeke iznad korita rijeke 21 Mile Creek. Na taj način će riječno korito duže ostati otvoreno, smanjujući potrebu za čestim prenošenjem plovila preko riječnih obala koje oštećuju ekosustav lokalne flore i faune.

Pet kilometarski dio rijeke privlačan je za posjetitelje Whistlera jer prolazi uz jezera Alta i Green te kroz močvarna područja doline. Povećanje broja posjetitelja primijećeno je od 2015. do 2020. godine, a i dalje ostaje visoka frekvencija korištenja rijeke tijekom ljetnih mjeseci.

Cijeli projekt ima visoku cijenu, od 350.000 dolara koji su osigurani iz općinskog budžeta. od čega je 40.000 dolara već utrošeno 2022. godine, a za 2024. godinu je planirano 190.000 dolara.

“U fazi smo planiranja i optimistični smo da će dozvola od provincije doći na vrijeme kako bismo mogli izvršiti radove ove godine. Međutim, ne možemo sa stopostotnom sigurnošću reći da će se radovi održati 2024. godine”, izjavio je službenik za komunikaciju.

“Ako dozvole stignu na vrijeme, većina radova će se odvijati u prva dva tjedna kolovoza. Radovi se mogu obaviti samo tada jer ih provincija regulira kako bi se zaštitila riba i njihovo stanište. Svi detalji bit će podijeljeni kada sve bude potvrđeno.”

Na sastanku odbora 9. siječnja, vijećnici su postavili minimalan broj pitanja o projektu. Jedina pitanja koja je postavila vijećnica Cathy Jewett odnosila su se na svjetlosni alarmni sustav i pitanje je li on namijenjen visokim i niskim vodostajima rijeke (na što su službenici odgovorili potvrdno), te da li se još uvijek pojavljuje kokanjska pastrva u rijeci (na što službenici nisu bili sigurni).

Puni izvještaj sastanka odbora možete pogledati na web stranici općine Whistler, uz napomenu da izvještaj o River of Golden Dreams počinje u 17:32.

Često postavljana pitanja (FAQ) o rijeci River of Golden Dreams:

1. Što je River of Golden Dreams?
River of Golden Dreams je rijeka koja se nalazi između Alta jezera i jezera Green. Poznata je po svom ljepotom i popularna je među posjetiteljima Whistlera.

2. Kako će se rijeka poboljšati?
Rijeka će biti unaprijeđena kako bi se poboljšala sigurnost korisnika i zaštitio riblji svijet. Bit će postavljena nova brana i sustav za prolaz riba iznad ušća 21 Mile Creek. Također će se postaviti svjetlosni alarmni sustavi radi obavještavanja korisnika o zatvaranju rijeke zbog sigurnosnih razloga, mrijest riba ili niskog vodostaja.

3. Tko financira ovaj projekt?
Projekt je proračunat na iznos od 192.000 dolara, a sredstva su osigurana iz općinskog budžeta.

4. Kako će zamjena drvenih brana poboljšati ekosustav rijeke?
Zamjena starih drvenih brana betonskim brana omogućit će zadržavanje više vode u dijelu rijeke iznad korita rijeke 21 Mile Creek. To će produžiti otvorenost riječnog korita, smanjujući potrebu za čestim prenošenjem plovila preko riječnih obala koje oštećuju ekosustav lokalne flore i faune.

5. Postoji li planirano vrijeme izvođenja radova?
Radovi su planirani za 2024. godinu, ali službenici nisu sa stopostotnom sigurnošću mogli potvrditi izvođenje radova u tom razdoblju. Ovisi o dobivanju dozvole od provincije.

6. Kako će se radovi izvoditi?
Radovi će se odvijati u prva dva tjedna kolovoza, jer ih provincija regulira kako bi se zaštitila riba i njeno stanište.

7. Gdje mogu pronaći više informacija o projektu?
Puni izvještaj sastanka odbora može se pronaći na web stranici općine Whistler. Izvještaj o River of Golden Dreams počinje u 17:32.

Srodne veze:
Website of Whistler (web stranica općine Whistler)
Website of Whistler (samo glavna domena) (web stranica općine Whistler)