Saudi Arabia Exceeds Tourism Goals, Aims for 150 Million Tourists by 2030

Saudi Arabia has made significant strides in its tourism sector, attracting 27 million foreign tourists in 2023, well surpassing its initial target. The announcement, made by Tourism Minister Ahmed Al Khateeb at a conference organized by Saudi Arabia’s sovereign wealth fund, reveals that the Kingdom recorded over 100 million visitors in total in 2023, with 77 million coming from within the country and 27 million from abroad.

Having opened up to tourism less than five years ago, the impressive growth demonstrates the increasing appeal of Saudi Arabia as a travel destination. To further boost its tourism sector, the Kingdom now has ambitious plans to attract 150 million tourists by 2030, with 70 million of those expected to be visitors from outside the country. This target has been revised from an earlier goal of 100 million, showcasing Saudi Arabia’s determination to position itself as a global tourism hub.

Recognizing the important role that tourism plays in Crown Prince Mohammed bin Salman’s Vision 2030 reform agenda, Saudi Arabia aims to diversify its economy and steer away from its heavy dependence on oil. The rich cultural heritage and captivating landscapes of the Kingdom, combined with the presence of Islam’s holiest sites in Mecca and Medina, make it an enticing destination for both pilgrims and leisure travelers.

While the recent introduction of a general tourism visa in 2019 opened up opportunities for international tourists, some regulations such as the alcohol ban and certain social customs remain in place. Nonetheless, the development of new resorts along the Red Sea coast is expected to be a major draw for visitors.

Although security concerns have been raised following attacks by Houthi rebels on Red Sea shipping, Saudi Arabia remains committed to ensuring the safety and enjoyment of its visitors. As the Kingdom continues to invest in its tourism infrastructure and enhance its offerings, it is poised to become an increasingly popular destination for travelers from around the world.

Saudijska Arabija ostvarila je značajan napredak u sektoru turizma, privlačeći 27 milijuna stranih turista u 2023. godini, što je znatno nadmašilo njihov prvobitni cilj. Oglas, koji je dao ministar turizma Ahmed Al Khateeb na konferenciji koju je organizirao suvereni fond Saudijske Arabije, otkriva da je Kraljevina ukupno zabilježila preko 100 milijuna posjetitelja u 2023. godini, od kojih je 77 milijuna dolazilo iz zemlje, a 27 milijuna iz inozemstva.

Otvorena turizmu prije manje od pet godina, impresivni rast pokazuje rastuću privlačnost Saudijske Arabije kao turističke destinacije. Kako bi dalje potaknula sektor turizma, Kraljevina sada ima ambiciozne planove da privuče 150 milijuna turista do 2030. godine, pri čemu se očekuje da će 70 milijuna biti posjetitelji izvan zemlje. Ovaj cilj je revidiran s prethodnog cilja od 100 milijuna, što pokazuje odlučnost Saudijske Arabije da se pozicionira kao globalno središte turizma.

Prepoznajući važnu ulogu koju turizam igra u reformskom programu krunskog princa Mohammeda bin Salmana – Vizija 2030, Saudijska Arabija ima za cilj diverzifikaciju svoje ekonomije i udaljavanje od teške ovisnosti o nafti. Bogata kulturna baština i očaravajući krajolici Kraljevine, u kombinaciji s prisutnošću islamskih svetih mjesta u Meki i Medini, čine je privlačnom destinacijom kako za hodočasnike tako i za turiste u slobodno vrijeme.

Iako je nedavno uvođenje opće turističke vize 2019. otvorilo mogućnosti za međunarodne turiste, neka pravila kao što je zabrana alkohola i određeni društveni običaji još uvijek su na snazi. Ipak, razvoj novih ljetovališta duž obale Crvenog mora očekuje se da će biti glavna privlačnost za posjetitelje.

Unatoč sigurnosnim pitanjima koja su se pojavila nakon napada Huti pobunjenika na brodove Crvenog mora, Saudijska Arabija ostaje posvećena osiguravanju sigurnosti i uživanja svojih posjetitelja. Dok Kraljevina nastavlja ulagati u turističku infrastrukturu i poboljšavati svoje ponude, ona će postati sve popularnija destinacija za putnike iz cijelog svijeta.