Sen. Jim Tedisco Appointed as Ranking Member of NYS Senate Committee on Cultural Affairs

State Senator Jim Tedisco has been appointed by Senate Minority Leader Rob Ortt to serve as the Ranking Member of the NYS Senate Committee on Cultural Affairs, Tourism, Parks, and Recreation. This is a significant leadership assignment for Tedisco, considering the numerous tourist attractions in his 44th Senate District. His district includes various state parks such as Saratoga Spa State Park and Moreau Lake State Park, as well as renowned venues like Proctors Theatre in Schenectady and the Saratoga Performing Arts Center.

Tourism plays a vital role in Tedisco’s district, which encompasses Saratoga County, the City of Schenectady, and Niskayuna. The district is expecting a substantial influx of visitors due to the 250th anniversary commemoration of the Battles of Saratoga, a turning point in American history.

Apart from his new role, Tedisco will continue to serve as the Ranking Member of the Senate Education Committee and Senate Racing, Gaming, and Wagering Committee. He is also a member of the Banks, Libraries, and NYC Education Committees.

Tedisco’s primary goal as the Ranking Member on the Senate’s Cultural Affairs, Tourism, Parks, and Recreation Committee is to advocate for the best interests of his constituents and the various locations that make his district exceptional. He understands the significance of recreational facilities in communities, owing to his background as a former athlete, varsity basketball coach, and athletic director.

In addition to his leadership role, Tedisco has championed several bipartisan bills, including legislation to equip state forest and park rangers with EpiPens, enabling them to administer life-saving treatment to individuals experiencing severe allergic reactions. Furthermore, his proposal to install security cameras at the entrances and exits of state parks and recreational facilities received recognition, leading to the Governor’s inclusion of funding for this initiative in her budget.

Tedisco’s commitment to his constituents is evident in his sponsorship of bills that aim to provide free admission and parking at state parks for honorably discharged veterans and active-duty military personnel. He also supports free access to state parks and campsites for volunteer firefighters and members of volunteer ambulance services.

Overall, Tedisco’s appointment as the Ranking Member of the NYS Senate Committee on Cultural Affairs demonstrates his dedication to promoting tourism, safeguarding recreational spaces, and advocating for the best interests of his district.

Senator Jim Tedisco je imenovan od strane Senatorskog lidera manjine Rob Ortt za člana sa najvišim rangom u Odboru za kulturne poslove, turizam, parkove i rekreaciju u NYS Senatu. Ovo je značajna vođstvena pozicija za Tedisca, s obzirom na brojne turističke atrakcije u njegovom 44. senatskom okrugu. Njegov okrug obuhvata razne državne parkove kao što su Saratoga Spa State Park i Moreau Lake State Park, kao i čuvene prostore poput Proctors kazališta u Schenectadyju i Saratoga Performing Arts Center-a.

Turizam igra vitalnu ulogu u Tediscovom okrugu, koji obuhvata okrug Saratoga, grad Schenectady i Niskayunu. Okrug očekuje značajan priliv posjetitelja zbog obilježavanja 250. godišnjice Bitke kod Saratoge, prekretnice u američkoj povijesti.

Osim svoje nove uloge, Tedisco će i dalje služiti kao član s najvišim rangom Odbora za obrazovanje i Odbora za trke, igre na sreću i klađenje u Senatu. Također je član Odbora za banke, knjižnice i obrazovanje u gradu New Yorku.

Primarni cilj Tedisca kao člana s najvišim rangom u Senatskom odboru za kulturne poslove, turizam, parkove i rekreaciju je zastupanje interesa svojih birača i različitih lokacija koje čine njegov okrug iznimnim. Razumije važnost rekreacijskih objekata u zajednicama, zahvaljujući svojem iskustvu kao bivši sportaš, trener varsiti košarke i sportski direktor.

Osim vođstvene uloge, Tedisco se zalaže za nekoliko bipartisan zakona, uključujući zakonodavstvo koje oprema državne šumske i parkovske rendžere s EpiPenima, omogućujući im da pruže životno spašavanje osobama koje imaju teške alergijske reakcije. Osim toga, njegov prijedlog da se instaliraju sigurnosne kamere na ulazima i izlazima državnih parkova i rekreacijskih objekata dobio je priznanje, što je dovelo do uvrštavanja financiranja za tu inicijativu u proračun guvernerke.

Tediscovo opredjeljenje za svoje birače očito je i u njegovom sponzorstvu zakona koji ima za cilj osigurati besplatan ulaz i parkiranje u državnim parkovima za počasno otpuštena branitelje i pripadnike aktivnih vojnih postrojbi. Također podržava besplatan pristup državnim parkovima i kampovima za dobrovoljne vatrogasce i članove dobrovoljnih ambulantnih službi.

Sve u svemu, Tediscovo imenovanje za člana sa najvišim rangom u NYS Senatu za kulturna pitanja pokazuje njegovu predanost promicanju turizma, zaštiti rekreacijskih prostora i zastupanju najboljih interesa njegovog okruga.