Turizam u stalnom rastu u okrugu Wake

Turizam je u stalnom rastu u okrugu Wake.

Prema novom izvještaju Velike raleighske konvencije i turističkog ureda, 2023. godina obilježila je najveći porast poreza na gostoprimstvo.

Prihodi od poreza na smještaj u hotelima te od poreza na hranu i piće bili su skoro 12 posto veći nego 2022. godine.

Izvještaj “dokazuje snažnu privlačnost posjeta Raleighu”, izjavio je Dennis Edwards, predsjednik turističkog ureda.

Prihodi od poreza na smještaj u hotelima su prešli 38 milijuna dolara, što je rast od preko 15 posto u odnosu na 2022. godinu. Ukupni prihodi od poreza na pripremljenu hranu i piće iznosili su 44,6 milijuna dolara.

Ovi rezultati svjedoče o sve većem interesu posjetitelja za ovo područje, a rastući broj turista ima pozitivan utjecaj na lokalnu ekonomiju.

Okrug Wake nudi mnogo atrakcija i događanja, uključujući prekrasne prirodne parkove, muzeje, trgovačke centre i visokokvalitetne restorane. Ovaj rast turizma vjerojatno je rezultat uspješnih marketinških kampanja i promoviranja okruga Wake kao turističke destinacije.

Očekuje se da će rast turizma nastaviti i u budućnosti, što će poboljšati lokalno gospodarstvo i omogućiti razvoj novih poslovnih prilika.

Ukupno gledajući, okrug Wake može biti ponosan na postignuti uspjeh u privlačenju sve većeg broja turista i stvaranju pozitivnog imidža kao poželjne turističke destinacije.

Turizam u okrugu Wake

Turizam je u stalnom rastu u okrugu Wake.

Prema novom izvještaju Velike raleighske konvencije i turističkog ureda, 2023. godina obilježila je najveći porast poreza na gostoprimstvo.

Prihodi od poreza na smještaj u hotelima te od poreza na hranu i piće bili su skoro 12 posto veći nego 2022. godine.

Izvještaj “dokazuje snažnu privlačnost posjeta Raleighu”, izjavio je Dennis Edwards, predsjednik turističkog ureda.

Prihodi od poreza na smještaj u hotelima su prešli 38 milijuna dolara, što je rast od preko 15 posto u odnosu na 2022. godinu. Ukupni prihodi od poreza na pripremljenu hranu i piće iznosili su 44,6 milijuna dolara.

Ovi rezultati svjedoče o sve većem interesu posjetitelja za ovo područje, a rastući broj turista ima pozitivan utjecaj na lokalnu ekonomiju.

Pojmovi i žargon:
1. Okrug Wake: administrativna jedinica u Sjevernoj Karolini, SAD.
2. Raleigh: glavni grad Sjeverne Karoline, USA.

Okrug Wake nudi mnogo atrakcija i događanja, uključujući prekrasne prirodne parkove, muzeje, trgovačke centre i visokokvalitetne restorane. Ovaj rast turizma vjerojatno je rezultat uspješnih marketinških kampanja i promoviranja okruga Wake kao turističke destinacije.

Povezane veze:
wakegov.com – Objava službene web stranice okruga Wake.
visitraleigh.com – Službena turistička stranica Raleigha.

Očekuje se da će rast turizma nastaviti i u budućnosti, što će poboljšati lokalno gospodarstvo i omogućiti razvoj novih poslovnih prilika.

Ukupno gledajući, okrug Wake može biti ponosan na postignuti uspjeh u privlačenju sve većeg broja turista i stvaranju pozitivnog imidža kao poželjne turističke destinacije.