Wyoming’s Tourism Sector Rebounds and Sets New Records

Wyoming’s tourism sector has experienced a significant rebound, making it the state’s top employer once again. According to Diane Shober, Director of the Wyoming Office of Tourism, jobs in the sector have increased by 2% compared to the previous year, bringing the total number of jobs to 33,000. Shober proudly announced this milestone during the 2024 Wyoming Governor’s Hospitality and Tourism Conference.

In addition to job growth, Wyoming’s tourism industry has seen a surge in visitor spending. In 2023, visitors spent $4.7 billion, a 2.6% increase from the previous year. This influx of tourist spending has benefited the state’s economy, resulting in $260 million in total taxes received, a 5.2% increase from before.

Shober also highlighted the positive trend in visitor volumes, which saw a 1.7% increase. This data indicates that Wyoming is not only attracting more visitors but also maximizing the economic impact of each trip.

Moving forward, the Wyoming Office of Tourism has outlined several strategies to sustain this growth. One focus will be on building smaller, immersive experiences in areas that have the potential for further development. By targeting specific regions, such as Big Horn, Washakie, and Hot Springs, Wyoming aims to increase visitor share and create more opportunities for local businesses.

Furthermore, another key objective for 2024 is to revive international tourism, which has been slower to recover due to various factors. Wyoming is actively working to attract international travelers through partnerships like the Great American West. The state is already on track to exceed pre-pandemic numbers for estimated room nights and visitor spending.

To promote these initiatives, Wyoming will host the International Roundup in Casper, a trade show that will showcase the state’s tourism opportunities to European and Australian travel experts. This event, along with the ongoing Wildly Wyoming campaign, will help elevate Wyoming’s image and attract more visitors.

To further engage tourists, the Wildly Wyoming campaign will feature modern-day explorers who will share their experiences and stories through a miniseries and social media content. The campaign will also include interactive elements that encourage visitors to participate in various activities and share their experiences online.

With the tourism sector rebounding and setting new records, Wyoming’s economy is benefitting from increased job opportunities and tax revenue. By focusing on targeted growth and international tourism, the state is well-positioned to continue its upward trajectory in the tourism industry.

Pitanja i odgovori temeljeni na glavnim temama i informacijama iz članka:

1. Koje su najnovije statistike o zapošljavanju u turizmu u Wyomingu?
Prema riječima Diane Shober, direktorice Ureda za turizam Wyomonga, broj radnih mjesta u sektoru porastao je za 2% u usporedbi s prethodnom godinom, čime je ukupan broj radnih mjesta dosegnuo 33.000.

2. Koliki je rast potrošnje posjetitelja u Wyomingu?
U 2023. godini, posjetitelji su potrošili 4,7 milijardi dolara, što je povećanje od 2,6% u odnosu na prethodnu godinu.

3. Kakav je trend rasta broja posjetitelja u Wyomingu?
Broj posjetitelja porastao je za 1,7%, što ukazuje da Wyomong privlači ne samo više posjetitelja, već i maksimizira ekonomski utjecaj svakog putovanja.

4. Koji su ciljevi Ureda za turizam Wyomonga za održavanje ovog rasta?
Jedan od prioriteta bit će razvijanje manjih, uranjajućih iskustava na područjima koja imaju potencijal za daljnji razvoj, kao što su Big Horn, Washakie i Hot Springs. Također će se raditi na oživljavanju međunarodnog turizma kroz partnerske odnose poput velike američke zapadne kampanje.

5. Kako će se promovirati turizam u Wyomingu?
Održat će se međunarodni meetup u Casperu, na sajmu koji će predstaviti turističke mogućnosti Wyomonga stručnjacima za putovanja iz Europe i Australije. Također će se koristiti kampanja pod nazivom “Wildly Wyoming” koja će uključivati modernim istraživače koji će dijeliti svoja iskustva i priče putem miniserije i sadržaja na društvenim mrežama.

6. Kako turisti mogu sudjelovati i dijeliti svoja iskustva?
Kampanja “Wildly Wyoming” uključuje interaktivne elemente koji potiču posjetitelje na sudjelovanje u raznim aktivnostima i dijeljenje svojih iskustava online.

7. Kako se turizam u Wyomingu oporavlja nakon pandemije?
Turizam u Wyomingu bilježi rast i postavlja nove rekorde, što povoljno utječe na ekonomiju Wyomonga, pružajući veći broj radnih mjesta i prihoda od poreza. Koncentrirajući se na ciljani rast i međunarodni turizam, Wyomong je dobro pozicioniran da nastavi svoj pozitivan trend u turističkoj industriji.

Definicije ključnih pojmova:
– Ured za turizam Wyomonga: Organizacija odgovorna za promociju turizma u državi Wyoming.
– Zapadna američka kampanja: Partnerski program koji promiče turizam na zapadu Sjedinjenih Američkih Država.

Povezani linkovi:
travelwyoming.com – Službena stranica Ureda za turizam Wyomonga.