Zelene inicijative i održivost u turističkoj industriji

Turizam donosi ekonomske koristi zajednici, ali istovremeno može imati negativan utjecaj na okoliš. Potrebno je pronaći ravnotežu između tih ekonomskih pogodnosti i utjecaja koji turizam ima na okoliš. Upravo zato AHG Hotels and Resorts podržava napore održivosti kao dio svoje politike upravljanja hotelima te zagovara potrebu da se filipinska turistička industrija uključi u zelene inicijative u svom poslovanju. AHG upravlja sa nekoliko objekata koji ističu prirodnu ljepotu, uključujući Anya Resort Tagaytay, Club Punta Fuego, Terrazas de Punta Fuego, Reside Siargao, Brio de Agoho Zambales, Amarah Hotel Butuan, Niyama Wellness Center, Ylang Ylang Spa i Go Hotels Airport Road Manila, Ermita, Timog i North EDSA.

AHG nedavno je pokrenuo kampanju “I Choose Green” koja promovira poruku o održivosti među zaposlenicima, gostima, dionicima i zajednicom. Ova kampanja postavlja primjer za sve članove AHG tima, goste i partnera tvrtke, ističući važnost očuvanja okoliša i poduzimajući potrebne korake. Dio programa su korištenje ekološki prihvatljivog pribora i ambalaže, učinkovito gospodarenje otpadom te uklanjanje plastike za jednokratnu upotrebu.

Kako bi potaknuo druge sudionike industrije da postanu zeleniji, AHG nedavno je sudjelovao na dva sastanka o gostoprimstvu na kojima je održivost bila značajan fokus. Jedan od njih je “Hotel + Accommodation Summit” u Shangri-la EDSA, na kojem je Juan Roca, glavni direktor AHG grupe, bio jedan od panelista na temu održivog razvoja u turizmu. Drugi je “6th Philippine Hospitality Summit” koji je raspravljao o pitanjima okoliša i društvene odgovornosti.

AHG-ov program “I Choose Green” predstavlja njihovu posvećenost održivim praksama te interno i eksterno vodi računa o okolišu. Juan Roca ističe: “Održivost, kada se provodi holistički, privlačna je i zaslužuje pažnju. Više od usvajanja praksi koje koriste okolišu, održivost je dio korporativne kulture. Održivost slavi raznolikost i ne tolerira diskriminaciju i nejednakosti uzrokovane društvenim razlikama.”

AHG se također ističe inovacijama u hotelijerskim uslugama kao što su aplikacija “Ask Anya” i “Anya Delivers” koja omogućuje gostima da obave prijavu, odjavu, pregledaju jelovnik i još mnogo toga na digitalan način, smanjujući time potrošnju papira i kontakt.

Svijest o okolišu sastavni je dio obuke AHG tima, a zaposlenici su sudjelovali u edukativnim aktivnostima poput pošumljavanja na planini Balabag. Klupske čistke plaža i sudjelovanje u inicijativama za očuvanje morskih kornjača također su redovna aktivnost u AHG upravljanim objektima.

Sve ove inicijative i napore koje AHG provodi u svojim objektima usklađeni su s certifikatima i ovlaštenjima lokalnih tijela za zaštitu okoliša. Juan Roca s ponosom ističe da je Ahha Resort Tagaytay nedavno prošao ocjenu održivog poslovanja Good Travel Scan i osvojio brončanu nagradu od strane organizacije Green Destinations i Good Travel Seal.

AHG i Santi Elizalde, izvršni direktor i predsjednik Roxaco Landa, sudjelovali su na nedavnom sastanku Filippino Host 2024, koji je okupio vođe u hotelijerstvu i dionike za raspravu o održivom turizmu.

Sve ove inicijative AHG-a usklađene su s pet osnovnih stupova usluga koji podržavaju rast industrije prema održivoj budućnosti. Oni uključuju izgradnju identiteta objekta, usluge upravljanja hotelima i odmaralištima, upravljanje wellness i spa centrima, upravljanje prihodom i distribucijom te konzultantske usluge.

AHG se ističe kao lider u zagovaranju održivosti u hotelijerstvu, i dalje će biti na čelu borbe za održivost u turističkoj industriji za dobrobit današnjih i budućih generacija.

Česta pitanja (FAQ):

1. Koje ekonomske koristi donosi turizam zajednici?
Turizam donosi ekonomske koristi zajednici jer privlači ulaganja, stvara nova radna mjesta, potiče potrošnju u lokalnoj ekonomiji i povećava prihode od poreza.

2. Kakav utjecaj može turizam imati na okoliš?
Turizam može imati negativan utjecaj na okoliš zbog povećane potrošnje resursa, onečišćenja, uništavanja prirodnih staništa i emisije stakleničkih plinova.

3. Kako AHG Hotels and Resorts podržava održivost?
AHG Hotels and Resorts podržava održivost kroz svoju politiku upravljanja hotelima, uključujući korištenje ekološki prihvatljivog pribora i ambalaže, učinkovito gospodarenje otpadom te uklanjanje plastike za jednokratnu upotrebu.

4. Kakvu kampanju je nedavno pokrenuo AHG?
AHG je nedavno pokrenuo kampanju “I Choose Green” koja promovira poruku o održivosti među zaposlenicima, gostima, dionicima i zajednicom.

5. Kako AHG potiče druge sudionike industrije da postanu zeleniji?
AHG sudjeluje na sastancima o gostoprimstvu na kojima promovira održivost i sudjeluje u raspravi o pitanjima okoliša i društvene odgovornosti.

6. Kakve inovacije AHG Hotels and Resorts primjenjuje u hotelijerskim uslugama?
AHG se ističe inovacijama poput aplikacije “Ask Anya” i “Anya Delivers” koje omogućuju gostima da obave prijavu, odjavu i pregledaju jelovnik na digitalan način, smanjujući time potrošnju papira i kontakt.

7. Koje aktivnosti provode zaposlenici AHG-a u svrhu očuvanja okoliša?
Zaposlenici AHG-a sudjeluju u aktivnostima poput pošumljavanja, klupskih čistki plaža i inicijativa za očuvanje morskih kornjača.

8. Koja su ovlaštenja AHG-a na lokalnoj razini za zaštitu okoliša?
AHG ima certifikate i ovlaštenja lokalnih tijela za zaštitu okoliša koja potvrđuju usklađenost s održivim poslovanjem.

9. Kakve usluge pruža AHG Hotels and Resorts?
AHG pruža usluge upravljanja hotelima i odmaralištima, upravljanja wellness i spa centrima, upravljanja prihodom i distribucijom te konzultantske usluge.

10. Što AHG Hotels and Resorts želi postići kroz svoje inicijative za održivost?
AHG Hotels and Resorts želi biti lider u zagovaranju održivosti u hotelijerstvu i doprinijeti održivoj budućnosti turističke industrije za dobrobit današnjih i budućih generacija.

Srodne veze:
AHG Hotels and Resorts – Službena web stranica AHG Hotels and Resorts.