Bali Seeks to Achieve Balance in Mass Tourism

It is a well-known fact that Bali is facing challenges in its tourism industry. The island is striving to redefine its tourism model and move towards a more sustainable and culturally respectful approach. The spokesperson for the Indonesian Ministry for Tourism and Creative Economy recently addressed the issue of balancing mass tourism during a press conference.

The spokesperson, Nia Niscaya, emphasized the importance of managing and regulating the number of visitors to achieve a happier balance in the mass tourism sector. She acknowledged that while mass tourism can bring benefits, it needs to be managed properly. Niscaya highlighted the challenge of finding the right carrying capacity for each destination and ensuring its effective management.

When asked about the overcrowding in Bali, Niscaya expressed the need for better infrastructure management and suggested a balanced promotion of attractions in less congested areas. She emphasized the importance of providing accurate and balanced information to tourists to encourage movement beyond the usual popular spots.

Niscaya also echoed the concerns of former Deputy Governor of Bali, Cok Ace, regarding the impact of development on the environment and local communities. She stressed the importance of conducting spatial planning surveys to ensure that all development is in accordance with the law. Developers, especially in areas like Canggu, need to obtain the necessary permits and licenses while considering the environmental and socio-economic impact.

Cok Ace emphasized the need for stricter adherence to regulations, particularly in regards to traditional Balinese architecture and cultural principles. He called for a thorough survey to ensure that new constructions align with the demand of tourists and do not encroach on village boundaries.

In conclusion, Bali is facing the challenge of managing mass tourism while maintaining sustainability and preserving its cultural heritage. Balancing carrying capacity, promoting lesser-known attractions, and adhering to regulations are crucial steps in achieving a more harmonious tourism industry on the island.

Dobro je poznato da Bali suočava izazove u svom turističkom sektoru. Otok nastoji redefinirati svoj turistički model i krenuti prema održivom i kulturno poštovanom pristupu. Govornica indonezijskog Ministarstva turizma i kreativne ekonomije nedavno je na konferenciji za novinare istaknula važnost upravljanja i reguliranja broja posjetitelja kako bi se postigla sretnija ravnoteža u sektoru masovnog turizma.

Govornica, Nia Niscaya, istaknula je izazov pronalaženja odgovarajućeg kapaciteta za svaku destinaciju i osiguravanje njegovog učinkovitog upravljanja. Kada je upitana o pretrpanosti na Baliju, Niscaya je istaknula potrebu za boljim upravljanjem infrastrukturom te predložila uravnoteženo promoviranje atrakcija u manje zagušenim područjima. Naglasila je važnost pružanja točnih i uravnoteženih informacija turistima kako bi se potaklo kretanje izvan uobičajenih popularnih lokacija.

Niscaya je također iznijela brige bivšeg zamjenika guvernera Balija, Cok Acea, u vezi s utjecajem razvoja na okoliš i lokalne zajednice. Istaknula je važnost provedbe prostornih planova kako bi se osiguralo da se sav razvoj provodi u skladu sa zakonom. Razvijatelji, posebno u područjima poput Canggua, trebaju dobiti potrebne dozvole i licence uzimajući u obzir utjecaj na okoliš i društveno-ekonomski aspekt.

Cok Ace je istaknuo potrebu za strožim poštivanjem propisa, posebno u vezi s tradicionalnom balineškom arhitekturom i kulturnim načelima. Pozvao je na temeljito istraživanje kako bi se osiguralo da novi objekti odgovaraju potražnji turista i da ne prelaze granice sela.

Zaključno, Bali se suočava s izazovom upravljanja masovnim turizmom uz održivost i očuvanje kulturne baštine. Ravnoteža kapaciteta, promocija manje poznatih atrakcija i poštivanje propisa ključni su koraci u postizanju harmoničnijeg turističkog sektora na otoku.