Bali sprovedene nasumične testove za otkrivanje droge među vozačima

Bali je uveo nasumične testove za otkrivanje droge među vozačima turista na najpopularnijim turističkim atrakcijama na otoku.

Prvi nasumični testovi su obavljeni u petak, 19. travnja.

Ovi testovi su dio šire akcije koja ima za cilj suzbijanje upotrebe droga među vozačima turističkih vozila te drugih turističkih djelatnika koji obavljaju poslove pod utjecajem droga.

Gianyar Nacionalna agencija za suzbijanje narkotika (BNNK), Bali, provela je program testiranja urina na drogu u petak na parkiralištu turističke atrakcije Goa Gajah, u selu Bedulu.

BNNK je izjavio da ovi testovi “nisu namijenjeni osiguranju pravnih postupaka protiv osoba kod kojih test urina pokazuje prisutnost droge”, već da je cilj osigurati da je regija Gianyar prostor bez droge.

Načelnik Gianyar BNNK, AKBP I Gusti Agung Alit Adnyana, rekao je da je operacija podrška Programu prevencije i suzbijanja zloupotrebe i krijumčarenja droga (P4GN) te da ima za cilj stvaranje sigurnog i ugodnog razdoblja odmora za vrijeme muslimanskog blagdana Eid.

AKBP Adnyana je novinarima izjavio: “Radi osiguranja toga, potrebno je provoditi rane testove urina na osoblju kopnenog, pomorskog i zračnog prijevoza. Uputio sam zahtjev BNNP i BNNK/gradovima da provedu aktivnosti ranih testiranja urina na svojim područjima, posebno na područjima s visokim rizikom od zloupotrebe droga”.

Ova aktivnost testiranja urina predstavlja oblik rane nepristrane detekcije radi postizanja cilja da Gianyar bude područje bez zloupotrebe droga i krijumčarenja droga.

U petak je deset vozača turističkih vozila nasumično izabrano za testiranje na drogu, a svi su testovi bili negativni. Policija je koristila brze testove s 7 parametara.

Ovo je dio sveobuhvatne akcije na otoku kako bi se osiguralo da turistički sektor pruža sigurne, pouzdane i zakonito operirajuće taksi usluge i prijevoz.

U proteklim mjesecima zabilježen je mali, ali značajan porast prijava o ponašanju vozača internetskih taksija i taksista u turizmu koji su nepoštovanje i agresivnost prema turistima.

To se kretalo od iznuđivanja velikih iznosa novca od turista do predatorog ponašanja.

Dostavljač usluga prijevoza putem internetskih platformi Grab partnerstvom s Balijskim uredom za turizam provodi niz radionica za vozače.

Iako mnogi privatni taksisti u turizmu imaju iskustvo u sektoru turizma, vozači Graba i GoJeka se time bave radi zarade i prevoze različite putnike. Za mnoge vozače Graba ovo je prvi put da izravno rade s turistima.

Nakon prve radionice za vozače Graba koja je održana u ožujku, načelnik Balijskog ureda za turizam, Tjok Bagus Pemayun, novinarima je izjavio da će ova obuka pomoći u stvaranju bolje slike o taksistima na Baliju te da će održati vozače i turiste sigurnima i da će im olakšati boravak i uživanje na otoku.

Pemayun je novinarima izjavio: “Grab je zapravo vođa u stvaranju slike o baljskom turizmu koji je temeljen na kulturi, kvaliteti, održivosti i dostojanstvu”.

Obrazložio je kako vozači moraju razviti “svijest o turizmu” i ozbiljno i profesionalno shvatiti svoju ulogu pružatelja turističkih usluga.

Na radionici su se održala izlaganja pod nazivima “Uloga vozača u turističkoj industriji”, “Etički standardi u turističkim uslugama” te “Obuka protiv seksualnog nasilja”.

Ni BNNK Gianyar ni Bali BNN nisu najavili daljnje nasumične testove na drogu, ali turisti u Baliju moraju imati na umu da Indonezija ima jednu od najstrožih politika suzbijanja droga na svijetu. Ne postoji tolerancija prema drogama u cijeloj Indoneziji.

Iako je marihuana legalizirana u Tajlandu i turisti lako mogu kupiti proizvode s THC-om i CBD-om bez recepta, ove proizvode nikada ne treba kupovati u Indoneziji te ih treba iskoristiti ili propisno zbrinuti u Tajlandu prije nego se uputi na putovanje u Indoneziju, čak i ako je samo tranzitno.

Bali uvodi nasumične testove za otkrivanje droge među vozačima turista na najpopularnijim turističkim atrakcijama na otoku.

Početni testovi obavljeni su u petak, 19. travnja, kao dio šire akcije koja ima za cilj suzbijanje upotrebe droga među vozačima turističkih vozila i drugim turističkim djelatnicima.

Definicija: Nasumični testovi – testovi koji se provode bez prethodnog obavještavanja ili najave, odabrani pojedinci se nasumično testiraju na određenu supstancu ili drogu.

Gianyar Nacionalna agencija za suzbijanje narkotika (BNNK) iz Balija provela je program testiranja urina na drogu na parkiralištu turističke atrakcije Goa Gajah, u selu Bedulu.

Definicija: BNNK – Nacionalna agencija za suzbijanje narkotika, organizacija u Indoneziji koja se bavi suzbijanjem i prevencijom zloupotrebe droga.

BNNK je izjavio da ovi testovi “nisu osmišljeni da pokrenu pravne postupke protiv osoba kod kojih test urina pokazuje prisutnost droge”, već da je cilj osigurati da je regija Gianyar prostor bez droge.

Načelnik Gianyar BNNK, AKBP I Gusti Agung Alit Adnyana, rekao je da je ova operacija podrška Programu prevencije i suzbijanja zloupotrebe i krijumčarenja droga (P4GN) i da ima za cilj stvaranje sigurnog i ugodnog razdoblja odmora za vrijeme muslimanskog blagdana Eid.

Definicija: P4GN – Program prevencije i suzbijanja zloupotrebe i krijumčarenja droga u Indoneziji.

U petak je deset vozača turističkih vozila nasumično odabrano za testiranje na drogu, a svi su testovi bili negativni. Policija je koristila brze testove s 7 parametara.

Ovo je dio sveobuhvatne akcije na otoku kako bi se osiguralo da turistički sektor pruža sigurne, pouzdane i zakonito operirajuće taksi usluge i prijevoz.

Definicija: THC i CBD – aktivni kemijski spojevi prisutni u marihuani koji imaju psihoaktivne efekte (THC) i ljekovita svojstva (CBD).

U proteklim mjesecima zabilježen je mali, ali značajan porast prijava o nepoželjnom ponašanju vozača internetskih taksija i taksista u turizmu, koji su nepoštovanje i agresivnost prema turistima.

Dostavljač usluga prijevoza putem internetskih platformi Grab surađuje s Balijskim uredom za turizam i provodi niz radionica za vozače.

Definicija: Posrednici usluga prijevoza – platforme kao što su Uber, Lyft, Grab, GoJek koji povezuju vozače s putnicima.

Na radionicama se održavaju izlaganja o ulozi vozača u turističkoj industriji, etičkim standardima u turističkim uslugama i obuci protiv seksualnog nasilja.

BNNK Gianyar i Bali BNN nisu najavili daljnje nasumične testove na drogu, ali turisti u Baliju moraju imati na umu da Indonezija ima jednu od najstrožih politika suzbijanja droga na svijetu.

Definicija: THC – Delta-9-tetrahidrokanabinol, glavna psihoaktivna tvar prisutna u marihuani.
CBD – kanabidiol, kemijski spoj prisutan u marihuani koji nema psihoaktivne efekte, ali ima ljekovita svojstva.