Bundelkhand: A Treasure Trove of Culture and History

Bundelkhand, a region steeped in rich cultural heritage and a glorious history, is set to witness a surge in tourism with the signing of tourism-specific Memorandums of Understanding (MoUs) worth ₹1,249 crore. The ground-breaking ceremony for these projects is scheduled for February 19.

Spread across seven districts – Jhansi, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Jalaun, Lalitpur, and Mahoba – Bundelkhand boasts a unique identity, culture, and history. With approximately 34 forts and historical buildings, the region is poised to become a major attraction for tourists.

Jhansi, often referred to as the jewel of Bundelkhand and renowned for Rani Laxmi Bai’s fort, has secured the lion’s share of the tourism projects. A staggering ₹837 crore worth of MoUs will be signed exclusively for this city.

In Chitrakoot, the city where Lord Rama spent 11 years of his exile, MoUs worth ₹118 crore will be implemented to develop tourist places. Similarly, in Mahoba, Jalaun, and Banda, MoUs worth ₹89 crore, ₹86.73 crore, and ₹75 crore, respectively, will be initiated.

To further promote Bundelkhand among tourists, the Tourism department has organized a 16-day Bundelkhand Gaurav festival, which commenced on January 23. The festival aims to showcase the region’s rich heritage and will feature events in all seven districts, culminating in the grand finale at Kalinjar fort in Banda on February 18.

The government plans to renovate and beautify the forts and historical buildings in Bundelkhand, drawing inspiration from the successful model of Rajasthan. These sites will be operated on a Public-Private Partnership (PPP) basis, ensuring a sustainable and visitor-friendly experience.

As the tourism landscape in Bundelkhand evolves, it is poised to become a significant cultural and historical destination, attracting both domestic and international tourists. With these new developments, the region’s rich heritage will truly come alive, offering visitors an enchanting journey through time.

Bundelkhand, regija bogate kulturne baštine i slavne povijesti, sprema se doživjeti porast turizma potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju (MoU) vrijednih 1.249 kuna koji se odnose na turizam. Ceremonija polaganja temeljnog kamena za ove projekte zakazana je za 19. veljače.

Raspoređen na sedam okruga – Jhansi, Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Jalaun, Lalitpur i Mahoba – Bundelkhand se ponosi jedinstvenim identitetom, kulturom i poviješću. S približno 34 tvrđave i povijesne zgrade, regija ima potencijal postati glavna atrakcija za turiste.

Jhansi, često nazvana draguljem Bundelkhanda i poznata po tvrđavi Rani Laxmi Bai, osigurala je najveći dio turističkih projekata. Za ovaj grad bit će potpisano iznenađujućih 837 kuna vrijednih MoU.

U Chitrakootu, gradu u kojem je Gospodin Rama proveo 11 godina svog izgnanstva, bit će provedeno 118 kuna vrijednih MoU-a za razvoj turističkih mjesta. Slično tome, u gradovima Mahoba, Jalaun i Banda bit će pokrenuti MoU-ovi vrijedni 89 kuna, 86,73 kuna i 75 kuna.

Da bi dalje promovirao Bundelkhand među turistima, Dječji turizam je organizirao 16-dnevni festival Bundelkhand Gaurav, koji je započeo 23. siječnja. Festival ima za cilj prikazati bogato nasljeđe regije i obuhvaća događaje u svih sedam okruga, koji će kulminirati velikim finalom na tvrđavi Kalinjar u Banda 18. veljače.

Vlada planira obnoviti i uljepšati tvrđave i povijesne zgrade u Bundelkhandu, inspirirajući se uspješnim modelom Rajasthana. Ovi lokaliteti će biti operirani na temelju javno-privatnog partnerstva (PPP), osiguravajući održivo i prijateljsko iskustvo za posjetitelje.

S razvojem turističke scene u Bundelkhandu, regija ima potencijal postati značajna kulturna i povijesna destinacija koja privlači domaće i međunarodne turiste. S ovim novim razvojima, bogato nasljeđe regije zaista će oživjeti, pružajući posjetiteljima očaravajuće putovanje kroz vrijeme.