Wicklow County Council Hosts Successful Tourism Network and Workshop Event

Wicklow County Council, in collaboration with Wicklow Tourism Alliance, recently organized a networking and workshop event to support and enhance Garden County tourism at Beyond the Trees, Avondale. The event brought together over 100 participants from various sectors of the tourism industry in Wicklow, including local businesses and organizations.

The event featured updates from key individuals involved in tourism development in Wicklow. Lorraine Gallagher, Director of Services at Wicklow County Council, Fred Verdier, Tourism Officer with Wicklow County Council, Sarah Fitzpatrick from Fáilte Ireland, Vibeke Delahunt from Wicklow Local Enterprise Office, and Alison Keogh from County Wicklow Partnership all shared valuable insights.

Cathaoirleach of Wicklow County Council, Cllr Aoife Flynn-Kennedy, expressed her enthusiasm about the event, stating, “This event provided an excellent opportunity for tourism professionals in Wicklow to connect, exchange ideas, and plan for the upcoming 2024 season. It also allowed industry stakeholders to stay informed about tourism initiatives, promotional activities, training, and funding opportunities in Wicklow and the East Coast.”

The Chief Executive of Wicklow County Council, Emer O’Gorman, highlighted the importance of the event, saying, “Tourism plays a vital role in Wicklow’s economy, and the Council is committed to harnessing the county’s tourism potential. The workshop provided valuable feedback and ideas that will guide the future activities of the Wicklow County Council tourism team.”

Following the workshop, participants enjoyed a complimentary visit to the renowned Treetop Walk and the newly opened Avondale House. Avondale has quickly become one of Ireland’s premier attractions, benefiting numerous local businesses through increased visitor numbers to County Wicklow.

This successful event served as a platform for collaboration and innovation within the tourism industry in Wicklow. It not only facilitated networking and knowledge exchange but also showcased the county’s commitment to furthering its tourism offerings and boosting its economic growth.

Wicklow County Council, u suradnji s Wicklow Tourism Alliance, nedavno je organizirao networking i radionicu kako bi podržao i unaprijedio turizam u vrtu Irske (Garden County) na događaju Beyond the Trees, u Avondaleu. Na događaju je sudjelovalo preko 100 sudionika iz različitih sektora turističke industrije u Wicklowu, uključujući lokalne tvrtke i organizacije.

Na događaju su bili prisutni ključni pojedinci uključeni u razvoj turizma u Wicklowu. Lorraine Gallagher, direktorica usluga u Vijeću okruga Wicklow, Fred Verdier, turistički službenik u Vijeću okruga Wicklow, Sarah Fitzpatrick iz Fáilte Irske, Vibeke Delahunt iz Ureda lokalnih poduzeća Wicklow te Alison Keogh iz County Wicklow Partnership podijelili su vrijedne uvide.

Predsjednica Vijeća okruga Wicklow, Cllr Aoife Flynn-Kennedy, izrazila je svoje oduševljenje događajem rekavši: “Ovaj događaj pružio je odličnu priliku za profesionalce u turizmu u Wicklowu da se povežu, razmjene ideje i planiraju nadolazeću sezonu 2024. Također je omogućio dionicima u industriji da budu informirani o turističkim inicijativama, promotivnim aktivnostima, obuci i mogućnostima financiranja u Wicklowu i na istočnoj obali.”

Glavna izvršna direktorica Vijeća okruga Wicklow, Emer O’Gorman, istaknula je važnost događaja rekavši: “Turizam ima važnu ulogu u gospodarstvu Wicklowa i Vijeće je posvećeno iskorištavanju turističkog potencijala tog okruga. Radionica je pružila vrijedne povratne informacije i ideje koje će voditi buduće aktivnosti tima za turizam Vijeća okruga Wicklow.”

Nakon radionice, sudionici su uživali u besplatnom posjetu poznatoj Šetnji među krošnjama i nedavno otvorenoj kući Avondale. Avondale je brzo postao jedna od vodećih atrakcija u Irskoj, što je koristilo brojnim lokalnim tvrtkama povećanjem broja posjetitelja u County Wicklow.

Ovaj uspješni događaj poslužio je kao platforma za suradnju i inovacije u turističkoj industriji Wicklowa. Osim što je omogućio mreženje i razmjenu znanja, također je prikazao posvećenost okruga u daljnjem unaprjeđenju turističke ponude i poticanju gospodarskog rasta.