Chinese Tourists Make a Strong Comeback, Boosting Global Tourism in 2024

Nedavni podaci sa eTurbo pokazuju da je pandemija značajno utjecala na turističku industriju, posebno na smanjenje putovanja iz Kine. Međutim, nedavni podaci sa eTurbo ukazuju na snažan povratak kineskih turista.

Rezervacije za putovanja iz Kine su porasle za 392% za 2024. u poređenju sa 2023. Prije pandemije, kineski putnici su napravili 155 miliona međunarodnih putovanja, trošeći 245 milijardi dolara. Svijet je nestrpljivo iščekivao povratak Kine na globalni turizam.

Unatoč opuštanju putnih ograničenja, Kina je sporije otvorila vrata, što je rezultiralo zakašnjelom obnovom. Očekivani porast kineskih putovanja za 2023. nije se ostvario, ali 2024. godina pokazuje drugačiju priču.

Podaci industrije do 31. marta otkrivaju značajno interesovanje među kineskim putnicima. Iako još nisu dostignuti nivoi prije pandemije, primećen je značajan porast potražnje za putovanjima tokom vrhunskih perioda. Na primjer, rezervacije napravljene krajem januara za putovanje prije kineske Nove godine 2024. su dostigle 106% nivoa iz 2019. godine.

Honolulu je doživio značajan porast popularnosti među kineskim turistima. Honolulu se popeo sa 9. na 5. mjesto preferirane destinacije. Ovaj pomak je dio šire strategije Havaja da privuče više kineskih posjetitelja.

Opći porast putovanja iz Kine je pokrenulo nekoliko faktora, uključujući niže cijene avio karata, što je učinilo putovanje pristupačnijim.

Kineski turisti sada češće biraju putovanje u biznis klasi i premium ekonomiji, što odražava njihove navike trošenja i preferencije u putovanjima. Aviokompanije su odgovorile povećanjem kapaciteta na međunarodnim linijama, neke trasy su doživjele čak 3000% rasta kapaciteta kako bi zadovoljile rastuću potražnju.

Kineski putnici pažljivo planiraju svoja putovanja, budući da već sada planiraju i rezerviraju putovanja za oktobarski Zlatni tjedan. Podaci pokazuju porast rezervacija od 1347% u odnosu na prethodnu godinu.

Na području EMEA regije, putovanja su dosegnula vrhunac u januaru sa rastom od 676% koji je nastavljen tokom čitave godine. Sjeverna Amerika je doživjela značajan rast u prvom kvartalu, posebno na Havajima.

Sa porastom raspoloživih prihoda u Kini, očekuje se da će kineski turisti više trošiti, sa prosječnom dnevnom potrošnjom od 1000 dolara. Zemlje širom svijeta razvijaju strategije kako bi privukle ove imućne turiste. Iako se popularne rute putovanja mijenjaju, top 10 destinacija za kineske putnike u 2024. godini ostaju slične kao i 2023. godine, uz napomenu da su Australija i Malezija zabilježile značajan rast u rangiranju.

Bezvizni sporazumi i niže cijene avio karata su doprinijeli porastu kineskih putovanja, čineći 2024. godinu prekretnicom za globalnu turističku industriju dok se prilagođava povratku kineskih turista.

Česta pitanja (FAQ) o povratku kineskih turista u globalnu turističku industriju:

1. Kako je pandemija utjecala na turističku industriju u Kini?
– Pandemija je značajno smanjila putovanja iz Kine.

2. Kako se kineski turisti vraćaju u globalni turizam?
– Rezervacije za putovanja iz Kine su porasle za 392% za 2024. u poređenju sa 2023.

3. Koliko su kineski putnici putovanja inače napravili prije pandemije?
– Prije pandemije, kineski putnici su napravili 155 miliona međunarodnih putovanja, trošeći 245 milijardi dolara.

4. Kako je Kina otvorila vrata za putovanja?
– Kina je sporije otvorila vrata, što je rezultiralo zakašnjelom obnovom.

5. Kakav je porast potražnje za putovanjima u Kini?
– Podaci otkrivaju značajno interesovanje među kineskim putnicima s primjetnim porastom rezervacija za putovanja tokom vrhunskih perioda.

6. Koja destinacija je doživjela značajan porast popularnosti među kineskim turistima?
– Honolulu se popeo sa 9. na 5. mjesto preferirane destinacije među kineskim turistima.

7. Kakav je utjecaj niže cijene avio karata na porast putovanja iz Kine?
– Niže cijene avio karata su doprinijele općem porastu putovanja iz Kine, čineći putovanja pristupačnijima.

8. Kakve su promjene u navikama trošenja kineskih turista?
– Kineski turisti češće biraju putovanje u biznis klasi i premium ekonomiji, što odražava njihove navike trošenja i preferencije u putovanjima.

9. Koliko su porasle rezervacije za putovanja za oktobarski Zlatni tjedan?
– Podaci pokazuju porast rezervacija od 1347% u odnosu na prethodnu godinu za putovanja za oktobarski Zlatni tjedan.

10. Koje regije su doživjele značajan rast putovanja iz Kine?
– EMEA regija je dostigla vrhunac u januaru sa rastom od 676%, dok je Sjeverna Amerika doživjela značajan rast u prvom kvartalu.

Važni pojmovi:
– eTurbo: platforma za praćenje putovanja i turističke industrije.
– Havaji: otočna država SAD-a i popularna turistička destinacija.
– biznis klasa: klasa putovanja u avionu koja pruža više prostora i ugodnosti.
– premium ekonomija: klasa putovanja između ekonomske i biznis klase, pruža više prostora i udobnosti od ekonomske klase.

Predloženi srodni linkovi:
eTurbo vijesti
Grad Honolulu