Delaware’s Sports Tourism Investment Fund Set to Boost Tourism Industry

Delaware is positioning itself as a major player in the sports tourism market with the introduction of the Sports Tourism Capital Investment Fund. The fund aims to support existing facilities and organizations, as well as new ventures, in enhancing their offerings and attracting more sporting events to the state. With a budget of $11.3 million, the fund is set to make a significant impact.

The drive to invest in sports tourism comes on the back of successful events such as the BMW Championship, which generated over $30 million for the regional economy. Delaware has also hosted youth and college tournaments in various sports, including lacrosse, volleyball, and women’s basketball. These events have not only provided economic benefits but have also showcased the state as a destination for sports enthusiasts.

Director Jessica Welch of the Delaware Tourism Office highlighted the importance of the funding in improving facilities and making them more competitive. Whether it’s adding seating or building new fields, the investment will enable existing venues and organizations to enhance their offerings and attract more events. Additionally, new ventures that are seeking additional funding can also apply for a share of the capital investment fund.

To provide more information about the fund, the Delaware Tourism Office has scheduled two webinars where interested organizations can learn more and ask questions. The webinars are scheduled for February 21 and February 28, and pre-registration is required.

Governor John Carney emphasized the economic potential of sports tourism for the state, with millions of dollars being spent each year by event participants and their families. By investing in first-class facilities, Delaware aims to stay competitive in the growing sports tourism industry.

Secretary of State Jeff Bullock sees the fund as an opportunity to ensure Delaware remains a top choice for event decision-makers in the future. As the global sports tourism industry continues to expand, investment in sports venues will be crucial in attracting national and regional events to the state.

With the launch of the Sports Tourism Capital Investment Fund, Delaware is taking a proactive approach to boost its sports tourism industry. By improving facilities and attracting more events, the state aims to solidify its position as a premier sports destination.

Delaware se pozicionira kao važan igrač na tržištu sportskog turizma uvođenjem Fonda za kapitalna ulaganja u sportski turizam. Fond ima za cilj podržati postojeće objekte i organizacije, kao i nove poduhvate, u unapređivanju svoje ponude i privlačenju više sportskih događaja u državu. S proračunom od 11,3 milijuna dolara, fond će imati značajan utjecaj.

Poticaj za ulaganje u sportski turizam dolazi nakon uspješnih događaja poput BMW Championshipa, koji je generirao više od 30 milijuna dolara za regionalno gospodarstvo. Delaware je također bio domaćin mladih i sveučilišnih turnira u raznim sportovima, uključujući lacrosse, odbojku i žensku košarku. Ovi događaji nisu samo donijeli gospodarske koristi, već su i predstavili državu kao odredište za ljubitelje sporta.

Direktorica Jessica Welch iz Ureda za turizam Delawarea istaknula je važnost financiranja u poboljšanju objekata i njihovoj konkurentnosti. Bilo da se radi o dodavanju sjedala ili izgradnji novih terena, ulaganja će omogućiti postojećim dvoranama i organizacijama da unaprijede svoju ponudu i privuku više događaja. Također, nove tvrtke koje traže dodatno financiranje također mogu aplicirati za udio iz fonda za kapitalna ulaganja.

Kako bi pružili više informacija o fondu, Ured za turizam Delawarea organizirao je dva webinara na kojima zainteresirane organizacije mogu saznati više i postaviti pitanja. Webinari su zakazani za 21. i 28. veljače, a prethodna registracija je obavezna.

Guverner John Carney je naglasio ekonomski potencijal sportskog turizma za državu, s milijunima dolara koji se svake godine troše od strane sudionika događaja i njihovih obitelji. Ulaganjem u objekte vrhunske klase, Delaware želi ostati konkurentan u rastućoj industriji sportskog turizma.

Državni tajnik Jeff Bullock vidi fond kao priliku da se osigura da Delaware i dalje ostane prvi izbor odlučitelja o događajima u budućnosti. Kako se globalna industrija sportskog turizma nastavlja širiti, ulaganje u sportske dvorane bit će ključno za privlačenje nacionalnih i regionalnih događaja u državu.

Uz lansiranje Fonda za kapitalna ulaganja u sportski turizam, Delaware ima proaktivni pristup jačanju svoje industrije sportskog turizma. Unapređivanjem objekata i privlačenjem više događaja, država želi učvrstiti svoju poziciju kao premijerno sportsko odredište.

Povezane veze:
visitdelaware.com – Posjetite službenu stranicu Delaware turizma za više informacija o destinaciji.