Goa Introduces Revolutionary Approach to Tourism

Panaji: Goa, known for its picturesque beaches and vibrant culture, has once again taken a pioneering step in the field of tourism. The state has become the first in India to implement a regenerative tourism model that goes beyond mere sustainability. Suneel Anchipaka, the director of tourism, made this announcement during his address at the Echoes of Earth festival held in Chopdem.

Under the new master plan devised by the Goa tourism department, responsible and regenerative tourism will be the key focus. The department has initiated various initiatives to promote this approach, with Echoes of Earth being one of them. The festival itself is designed using sustainable materials and serves as a platform to educate both children and adults about Goa’s diverse forests and marine ecosystems.

“The first edition of the festival was highly commendable for its sustainable practices. We are determined to make it a permanent feature,” expressed Anchipaka. He further highlighted the festival’s Greener Side Zone, which aims to raise awareness among attendees about the importance of Goa’s ecology and the Western Ghats. This zone offers curated art, music, and workshops, all targeted at fostering a deeper understanding of the environment.

By collaborating with organizations like Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment and Bookworm Goa, the festival facilitated educational workshops that shed light on the significance of conserving Goa’s ecology. Maria Antony, a nature educator, conducted workshops on topics such as the importance of smaller wildlife species like bees and wasps, as well as the significance of mangrove ecosystems.

Through these initiatives, Goa is not only attracting tourists but also actively engaging them in the conservation and preservation of its natural treasures. This groundbreaking approach sets a new standard for sustainable tourism in India and paves the way for other states to follow suit.

Panaji: Goa, poznata po slikovitim plažama i živoj kulturi, ponovno je napravila inovativan korak u području turizma. Ovaj savezna država postala je prva u Indiji koja provodi model obnovljivog turizma koji ide dalje od puke održivosti. Suneel Anchipaka, direktor turizma, objavio je ovo tijekom svog govora na festivalu Echoes of Earth održanom u Chopdemu.

Pod novim master planom koji je osmislio odjel za turizam Goae, ključni naglasak stavljat će se na odgovorni i obnovljivi turizam. Odjel je pokrenuo razne inicijative kako bi promovirao ovaj pristup, pri čemu je Echoes of Earth jedna od njih. Sam festival je osmišljen korištenjem održivih materijala i služi kao platforma za edukaciju kako djece tako i odraslih o raznovrsnoj šumi i morskim ekosustavima Goae.

“Prvo izdanje festivala dobilo je pohvale zbog svoje održive prakse. Odlučni smo učiniti ga stalnim dijelom”, izjavio je Anchipaka. Dodatno je istaknuo Greener Side Zone festivala, koja ima za cilj podizanje svijesti među sudionicima o važnosti ekologije Goae i Zapadnih Gata. Ova zona nudi kurirane umjetnost, glazbu i radionice, usmjerene na poticanje dubljeg razumijevanja okoliša.

Surađujući s organizacijama poput Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment i Bookworm Goa, festival je omogućio edukativne radionice koje su osvijetlile značaj očuvanja ekologije Goae. Maria Antony, edukatorica prirode, vodila je radionice o temama poput važnosti manjih vrsta divljine poput pčela i osa, kao i značaju močvarnih ekosustava.

Kroz ove inicijative, Goa ne privlači samo turiste, već ih aktivno uključuje u očuvanje njenih prirodnih blaga. Ovaj inovativni pristup postavlja novi standard za održivi turizam u Indiji i otvara put drugim državama da slijede primjer.

DEFINICIJE:
1. Regenerativni turizam: Model turizma koji ide dalje od puke održivosti i ima za cilj obnovu i očuvanje prirode i kulturne baštine.
2. Održivost: Prakticiranje oblika turizma koji minimalno utječe na okoliš i društvo, uz očuvanje prirodnih resursa i podršku lokalnoj ekonomiji.
3. Eko-sustav: Skup međusobno povezanih organizama i njihovog okoliša, uključujući biljke, životinje i mikroorganizme.

Goa Tourism – Službena stranica Odjela za turizam Goae, gdje možete pronaći više informacija o turizmu u ovoj državi.