Marks of Black History Month in Montgomery

Montgomery, Alabama has long been recognized as a pivotal place in the Civil Rights Movement, and as Black History Month commences, the city is anticipating an influx of visitors. Beyond its historical significance, Montgomery’s hosting of exhibits and activities that honor Black history is also expected to have a positive impact on the local economy through tourism.

The upcoming events in Montgomery include an exhibition by the Alabama Department of Archives and History, which will highlight African Americans and their contributions to the arts. In addition, there will be an event called “Food and Grooves Honoring Black History” at Rotary Park on February 17th.

Travelers, like Reverend Julie Yarborough, who leads a group of tourists from New Jersey, are deeply moved by the experience of visiting Montgomery and engaging with its rich history. Rev. Yarborough spoke about her group’s journey, saying, “After visiting Selma and walking across the bridge, we came to Montgomery. We spent time immersing ourselves in the Legacy Museum and the National Memorial for Peace and Justice. Today, we are exploring other remarkable museums in Montgomery to delve deeper into the Civil Rights Movement.”

Over the weekend, this historical context was further commemorated at the Rosa Parks Museum, in honor of what would have been her 111th birthday. It was Parks’ arrest that ignited the Montgomery Bus Boycott, a major turning point in the fight for civil rights.

For those interested in a tour of Montgomery that highlights its civil rights history and celebrates Black heritage, more information can be found through the provided link.

As Black History Month unfolds, Montgomery preserves and educates visitors about the struggles and achievements of African Americans, ensuring that their contributions are not forgotten.

Montgomery, Alabama je dugo prepoznat kao pivotalno mjesto u Pokretu za ljudska prava, a kako Crni mjesec povijesti započinje, grad očekuje priliv posjetitelja. Osim povijesnog značaja, očekuje se da će događaji koji se održavaju u Montgomeryju, a koji slave crnu povijest, imati pozitivan utjecaj na lokalno gospodarstvo putem turizma.

Predstojeći događaji u Montgomeryju uključuju izložbu Alabamskog odjela za arhive i povijest, koja će istaknuti afroamerikance i njihov doprinos umjetnosti. Osim toga, bit će održan događaj nazvan “Hrana i ritmovi u čast crne povijesti” u Rotary parku 17. veljače.

Putnici, poput reverendice Julie Yarborough, koja vodi grupu turista iz New Jerseyja, duboko su dirnuti iskustvom posjeta Montgomeryju i suočavanjem s njegovom bogatom poviješću. Rev. Yarborough je govorila o putovanju svoje grupe rekavši: “Nakon što smo posjetili Selmu i prešli most, došli smo u Montgomery. Proveli smo vrijeme uranjajući se u Muzej nasljeđa i Nacionalni spomenik za mir i pravdu. Danas istražujemo druge izvanredne muzeje u Montgomeryju kako bismo dublje istražili Pokret za ljudska prava.”

Tijekom vikenda, ova povijesna kontekstualizacija još je jednom prisjećana u Muzeju Rose Parks, u čast njenog 111. rođendana. Parksina je uhićenost pokrenula bojkot autobusa u Montgomeryju, značajnu točku u borbi za građanska prava.

Za one koji su zainteresirani za razgledavanje Montgomeryja koje ističe njegovu povijest borbe za građanska prava i slavi crno naslijeđe, više informacija može se pronaći putem pružene poveznice.

Dok se Crni mjesec povijesti odvija, Montgomery čuva i educira posjetitelje o borbama i postignućima afroamerikanaca, osiguravajući da njihovi doprinosi ne budu zaboravljeni.