Medellin’s Mayor Takes Action Against Sex Tourism Following Disturbing Incident

The mayor of Medellin, Federico Gutierrez, has swiftly responded to a shocking incident involving an American traveler and two underage girls in the city. In an effort to curb the issue of “sexual exploitation,” Gutierrez has issued two decrees targeting sex tourism in Medellin.

The first decree enforces a temporary suspension of prostitution in and around four parks located in the upscale and touristy neighborhood of El Poblado, which is the heart of the city’s nightlife scene. The second decree entails the reduction of opening hours for nightlife venues in the same area.

Gutierrez has expressed deep concern about the current state of affairs in Medellin, stating that criminal structures and human trafficking networks have taken control of the city. These measures are deemed exceptional and necessary to reclaim the area from their grip.

The incident involving the American traveler, who was found with two girls aged 12 and 13 in his luxury hotel room, has sparked outrage throughout Colombia. Although the individual has since been released and returned to the United States, there is a strong consensus that justice must be served. The mayor expressed his determination to ensure that this depraved man faces legal consequences for his actions.

Medellin has experienced a surge in tourism in recent years, attracting visitors from around the world. However, this increase has also led to a rise in prostitution and sex tourism. Legalized in Colombia, prostitution has unfortunately fueled criminal activities and exploitation.

Moreover, the city has witnessed a series of attacks on foreigners who are targeted through dating apps. These unsuspecting individuals are often drugged, robbed, and in some cases, killed. In 2023 alone, the mayor’s office reported the deaths of 32 foreigners, highlighting the urgency to address these issues and ensure the safety of all visitors.

Mayor Gutierrez’s decisive actions reflect the city’s commitment to protect its residents and tourists, particularly vulnerable groups such as young girls. Medellin must reclaim its reputation as an attractive destination that is safe and welcoming to all. It is hoped that these measures will not only deter future incidents but also contribute to the eradication of sex tourism in the city.

Gradonačelnik Medellina, Federico Gutierrez, brzo je reagirao na šokantni incident koji je uključivao američkog putnika i dvije maloljetne djevojčice u gradu. U cilju suzbijanja “seksualne eksploatacije”, Gutierrez je izdao dva dekreta usmjerena protiv seksualnog turizma u Medellinu.

Prvi dekret provodi privremenu suspenziju prostitucije u i oko četiri parka smještenih u ekskluzivnom i turističkom naselju El Poblado, koji je srce noćnog života grada. Drugi dekret podrazumijeva smanjenje radnog vremena za noćne klubove u istom području.

Gutierrez je izrazio duboku zabrinutost zbog trenutnog stanja u Medellinu, izjavivši da su kriminalne strukture i mreže trgovine ljudima preuzele kontrolu nad gradom. Ove mjere smatraju se iznimnim i potrebnim kako bi se područje ponovno osvojilo iz njihove vlasti.

Incident koji uključuje američkog putnika, koji je pronađen s dvije djevojčice u dobi od 12 i 13 godina u svom luksuznom hotelskom apartmanu, izazvao je ogorčenje diljem Kolumbije. Iako je pojedinac pušten i vratio se u Sjedinjene Američke Države, postoji snažan konsenzus da pravda mora biti zadovoljena. Gradonačelnik je izrazio svoju odlučnost da osigura da ovaj pokvareni čovjek snosi zakonske posljedice za svoja djela.

Medellin je u posljednjih nekoliko godina doživio porast turizma, privlačeći posjetitelje iz cijelog svijeta. Međutim, ovaj porast je također doveo do povećanja prostitucije i seksualnog turizma. Legalizirana u Kolumbiji, prostitucija nažalost potiče kriminalne aktivnosti i eksploataciju.

Osim toga, grad je svjedočio nizu napada na strance koji su meta putem aplikacija za upoznavanje. Ove nesvjesne osobe često bivaju drogirane, opljačkane i u nekim slučajevima ubijene. Samo u 2023. godini gradonačelnički ured izvijestio je o smrti 32 stranca, ističući hitnost rješavanja ovih problema i osiguranja sigurnosti svih posjetitelja.

Odlučne akcije gradonačelnika Gutierreza odražavaju predanost grada za zaštitu svojih stanovnika i turista, posebno ranjivih skupina poput mladih djevojčica. Medellin mora povratiti svoj ugled kao atraktivna destinacija koja je sigurna i dobrodošla svima. Nada se da ove mjere neće samo odvratiti buduće incidente, već i doprinijeti iskorjenjivanju seksualnog turizma u gradu.