New Guidelines for Traveling with Respect in Bali

Bali, the Island of the Gods, is gearing up for its high season, and the Indonesian Tourism Board, Wonderful Indonesia, has recently released a new set of guidelines for tourists. These guidelines aim to promote cultural respect and ensure a safe and comfortable experience for everyone visiting this beautiful destination.

With over 17,000 islands, of which 6,000 are inhabited, Indonesia has a lot to offer in terms of natural beauty. Bali has long been the flagship tourism destination, but in recent years, concerns have arisen about disrespectful behavior by tourists and an increase in illegal activities in some areas, which have led to a growing lack of respect for the island’s deeply reverential culture.

To address these concerns, in 2023, the Governor of Bali, Wayan Koster, issued a series of do’s and don’ts for travelers. The aim was to raise awareness among visitors and encourage respectful interactions with local communities and the environment.

As the 2024 high vacation season approaches, Wonderful Indonesia has introduced a fresh set of advice and guidance for holidaymakers to ensure a memorable time on the island. They emphasize that Bali is more than just a holiday destination with beautiful beaches and surfing opportunities – it is a sacred land where ancient traditions and modern life coexist. To truly experience the magic of Bali, it is essential to understand and respect the local customs and way of life.

Wonderful Indonesia’s guidelines are easy to follow and remember. They focus on respecting temples, rituals, traditions, and ceremonies. Visitors are encouraged to dress appropriately, especially in sacred places, by covering their shoulders and knees. Respectful conduct in revered locations is also emphasized, with the suggestion of having a licensed tour guide for a more enriched experience.

Other recommendations include using authorized money changers, choosing accredited accommodations, and adhering to the rules and regulations in tourist spots for the benefit and comfort of everyone.

It is equally important to be aware of the things tourists should avoid. For example, entering the main areas of sacred places without appropriate attire (such as Balinese traditional clothing) and avoiding sacred trees and flashing or taking photos where not permitted.

These guidelines aim to foster a shift towards more culturally respectful tourism in Bali. As the tourism industry continues to grow, it is crucial to ensure that visitors understand and appreciate the island’s rich cultural heritage while enjoying their vacation to the fullest.

Bali, otok bogova, priprema se za svoju visoku sezonu, a Indonezijski turistički odbor, Wonderful Indonesia, nedavno je objavio nove smjernice za turiste. Ove smjernice imaju za cilj promovirati kulturno poštovanje i osigurati sigurno i ugodno iskustvo za sve posjetitelje ovog prekrasnog odredišta.

S preko 17.000 otoka, od kojih je 6.000 naseljenih, Indonezija ima mnogo toga za ponuditi u pogledu prirodne ljepote. Bali je dugo bio glavno turističko odredište, ali u posljednjim godinama pojavile su se zabrinutosti zbog nepoštovanja turista i porasta ilegalnih aktivnosti na nekim područjima, što je dovelo do sve većeg nedostatka poštovanja prema duboko priznatu kulturu otoka.

Kako bi se riješili ovi problemi, guverner Balija, Wayan Koster, je 2023. godine izdao seriju “činiti” i “ne činiti” za putnike. Cilj je bio podići svijest među posjetiteljima i potaknuti poštene interakcije s lokalnom zajednicom i okolišem.

Kako se bliži visoka turistička sezona 2024. godine, Wonderful Indonesia je predstavio novi set savjeta i smjernica za turiste kako bi osigurao nezaboravno vrijeme na otoku. Naglašavaju da je Bali više od samo turističke destinacije s prekrasnim plažama i mogućnostima za surfanje – to je sveta zemlja gdje se drevne tradicije i moderni život suživljavaju. Da bi se doživjela čarolija Balija, bitno je razumjeti i poštovati lokalne običaje i način života.

Smjernice Wonderful Indonesia su jednostavne za slijediti i zapamtiti. Fokusiraju se na poštivanje hramova, obreda, tradicija i ceremonija. Posjetitelji se potiču da se primjereno oblače, posebno na svetim mjestima, pokrivajući ramena i koljena. Također se naglašava poštovanje u poštovanim lokacijama, uz sugestiju da se angažira ovlašteni turistički vodič za obogaćeno iskustvo.

Drugi prijedlozi uključuju korištenje ovlaštenih mjenjačnica, odabir akreditiranih smještaja i pridržavanje pravila i propisa na turističkim mjestima radi dobrobiti i udobnosti svih.

Jednako je važno biti svjestan stvari koje turisti trebaju izbjegavati. Na primjer, ulazak u glavna područja svetih mjesta bez odgovarajuće odjeće (poput balineške tradicionalne odjeće) i izbjegavanje svetih stabala te bljeskanje ili fotografiranje na mjestima gdje to nije dopušteno.

Ove smjernice imaju za cilj potaknuti prelazak prema kulturološki poštovanom turizmu na Baliju. S razvojem turističke industrije, ključno je osigurati da posjetitelji razumiju i cijene bogatu kulturnu baštinu otoka dok uživaju u svom odmoru do maksimuma.