Nove strategije Europa treba usvojiti kako bi privukla kineske turiste

Interes kineskih turista za putovanje u Europu opada, stoga europske destinacije trebaju osmisliti nove strategije kako bi ih privukle. Prema istraživanju Europske turističke komisije objavljenom u utorak, samo oko 57% kineskih turista izjavilo je da namjerava putovati u Europu do 2024. godine, što je smanjenje s 71% iz 2023. godine.

Jedan od razloga za taj pad je činjenica da kineski turisti sve više preferiraju putovanja unutar Azije. Ova preferencija dolazi kako se nekoliko destinacija u jugoistočnoj Aziji opušta u pogledu viznih politika. Primjerice, Tajland i Kina su ove godine dogovorili trajno ukidanje viza.

Destinacije koje imaju pojednostavljene postupke za dobivanje vize imaju značajnu prednost kod kineskih turista, izjavio je Boon Sian Chai, izvršni direktor i potpredsjednik međunarodnih tržišta kompanije Trip.com, na Skiftovom Globalnom forumu Istok u prosincu.

Osim toga, kineski turisti ističu financijske brige i ograničeno vrijeme za odmor kao razloge zbog kojih ne planiraju putovati u Europu.

Prije pandemije, Kina je bila ključno tržište turizma za mnoge europske destinacije. Na primjer, za Veliku Britaniju i Nizozemsku bila je to glavna izvorna tržišta.

“Kina nam je bilo najvažnije tržište sa područja Azije, a sada je to samo 50% u odnosu na razinu prije Covid-a”, izjavio je Jos Vranken, izvršni direktor Nizozemskog odbora za turizam i konvencije, u prosincu.

U Velikoj Britaniji su kineski turisti bili drugi najveći potrošači, odmah iza Amerikanaca, prije pandemije, rekla je izvršna direktorica VisitBritaina, Patricia Yates.

Česta pitanja (FAQ):

1. Zašto interes kineskih turista za putovanje u Europu opada?
Interes kineskih turista za putovanje u Europu opada zbog nekoliko razloga, uključujući povećanu preferenciju za putovanja unutar Azije, pojednostavljene postupke za dobivanje vize u drugim destinacijama, financijske brige i ograničeno vrijeme za odmor.

2. Kako destinacije mogu privući kineske turiste?
Destinacije mogu privući kineske turiste tako da pojednostave postupke za dobivanje vize, pruže financijske pogodnosti i ponude privlačne turističke aktivnosti.

3. Koji su ključni razlozi zbog kojih kineski turisti ne planiraju putovati u Europu?
Kineski turisti ističu financijske brige i ograničeno vrijeme za odmor kao glavne razloge zbog kojih ne planiraju putovati u Europu.

Definicije ključnih pojmova:

– Europska turistička komisija: Organizacija koja promiče turizam u Europi.
– Vize: Formalni dokumenti koji omogućuju ulazak i boravak u zemlji za određeno vrijeme.
– Azija: Kontinent koji se prostire od Pomoćničkog otoka na istoku do Anatolije na zapadu, od Rusije na sjeveru do Indijskog oceana na jugu.

Povezani linkovi:

Trip.com – Sajt za rezervaciju putovanja koji nudi informacije o destinacijama i mogućnost rezervacije smještaja, prijevoza i tura.
VisitBritain – Službena stranica turističke organizacije koja promovira putovanja u Veliku Britaniju.
Europska turistička komisija – Službena stranica Europske turističke komisije koja pruža informacije o turističkim destinacijama u Europi.