Novi Proglas „Oživljavanje Mauija“ pokrenut je kako bi se pomoglo stanovnicima Mauija da se vrate na posao u turističkoj industriji

Havajski turistički autoritet pokrenuo je Mākaukau Maui kako bi dao glas stanovnicima koji žele da se vrate na posao u turističkoj industriji Mauija.

„Za nas nije samo riječ o poticanju ekonomije, već o podizanju zajednice i njenom putu oporavka. Podržavajući lokalne poslovne subjekte, osiguravamo životnost i prosperitet naših tradicija, priča i naslijeđa“, rekao je Daniel Nāho’opi’i, vršitelj dužnosti predsjednika i izvršnog direktora Havajskog turističkog autoriteta.

Prema Nāho’opi’iju, otprilike 8.000 stanovnika diljem otoka ostalo je bez posla, a mnogi su bili primorani preseliti se. Postupni povratak turizma ponovno oživljava našu ekonomiju, podržava lokalne poslovne subjekte i pruža radna mjesta.

Nāho’opi’i je rekao: „Upravni odbor Havajskog turističkog autoriteta dodatno je produbio svoju dosadašnju predanost mālama Mauiju i podršci oporavku otoka odobravanjem akcijskog plana u trajanju od šest mjeseci za 2024. godinu, koji treba riješiti glavne izazove s kojima se suočavaju stanovnici, mali poslovni subjekti, pružatelji usluga turističke industrije, gospodarstvo Mauija i obitelji koje traže smještaj. Akcijski plan u trajanju od šest mjeseci već je u tijeku s inicijativama poput Mākaukau Maui. Plan je izrađen na temelju ulaznih podataka dobivenih od stanovnika Mauija, neprofitnih organizacija i poslovnih subjekata, te služi kao temelj za komunikacijske napore i javne aktivnosti.“

Svi koji žele saznati više o Mākaukau Maui, kao i informacije o kampanji Mālama Maui koja pomaže posjetiteljima da razumiju kako poštivati i podržavati ljude Mauija mogu to učiniti putem službene web stranice.

FAQ:
1. Što je Mākaukau Maui?
Mākaukau Maui je inicijativa Havajskog turističkog autoriteta koja je pokrenuta kako bi pomogla stanovnicima koji žele da se vrate na posao u turističkoj industriji Mauija.

2. Koliko ljudi je ostalo bez posla na Mauiju?
Otprilike 8.000 stanovnika diljem otoka ostalo je bez posla.

3. Što Havajski turistički autoritet planira poduzeti kako bi pomogao oporavak Mauija?
Upravni odbor Havajskog turističkog autoriteta odobrio je akcijski plan u trajanju od šest mjeseci za 2024. godinu. Taj plan će riješiti glavne izazove s kojima se suočavaju stanovnici, mali poslovni subjekti, pružatelji usluga turističke industrije, gospodarstvo Mauija i obitelji koje traže smještaj.

4. Kako mogu saznati više o Mākaukau Maui i kampanji Mālama Maui?
Više informacija možete pronaći na službenoj web stranici Mākaukau Maui.

Definicije:
– Havajski turistički autoritet: Organizacija koja promovira turizam na Havajima i brine se o razvoju turističke industrije na otocima.
– Mākaukau Maui: Inicijativa Havajskog turističkog autoriteta koja pomaže stanovnicima da se vrate na posao u turističkoj industriji Mauija.
– Maui: Otok u Havajima poznat po svojoj turističkoj industriji i prirodnim ljepotama.

Srodne veze:
www.mauihawaii.org – Službena web stranica Mākaukau Maui i informacije o kampanji Mālama Maui.