Priprema prve elektroničke platforme za zdravstveni turizam u Egiptu

Ministarstvo zdravlja i populacije u Egiptu je održalo sastanak Vrhovnog odbora za medicinski turizam kako bi razgovarali o preporukama koje su postignute i posebnim pripremama za pokretanje prve elektroničke platforme za zdravstveni turizam u Egiptu. Sastanku su prisustvovali predstavnici ministarstava i nadležnih tijela u sjedištu Ministarstva u Novoj Administrativnoj Hauptstadtu.

Dr. Hossam Abdel Ghaffar, službeni glasnogovornik Ministarstva zdravlja i populacije, objasnio je da su na početku sastanka članovi odbora pozdravljeni, uz pohvalu za njihove plodne napore tijekom posljednjeg razdoblja. Pregledali su prezentaciju i preliminarnu koncepciju “Demo” oblika i dizajna elektroničke platforme za zdravstveni turizam, metode registracije na njoj i usluge koje se pružaju.

Platforma će biti dostupna turistima koji traže liječenje ili hospitalizaciju te će se ubrzano dovršavati konačne pripreme za lansiranje platforme u skoroj budućnosti kao prve elektroničke platforme za zdravstveni turizam u Egiptu.

Abdul Ghaffar je istaknuo da su dani uputi za uključivanje svih bolnica, zdravstvenih ustanova i medicinskih centara koji imaju lokalne i međunarodne akreditacijske certifikate unutar elektroničke platforme za zdravstveni turizam. Naglasio je da je platforma najbolji primjer partnerstva između vlade i privatnih sektora, te da dodatno poboljšava nadzornu ulogu nadležnih ministarstava, koja će djelovati u okviru nacionalne institucije koja će se baviti upravljanjem, nadzorom i radom te marketingom elektroničke platforme.

Abdel Ghaffar je nastavio da su na sastanku raspravljene preporuke iz prve sjednice, a ministar je pohvalio protokole suradnje koji su zaključeni s nekoliko zemalja i destinacija radi promocije zdravstvenog turizma u Egiptu.

Zaključen je sporazum o suradnji s Egipatskim medicinskim društvom u Velikoj Britaniji i Britansko-egipatskom udrugom kako bi se zatražila pomoć egipatskih stručnjaka u inozemstvu za obuku medicinskog osoblja u egipatskim bolnicama.

Također je sklopljen sporazum o suradnji s Egipatskom afričkom tvrtkom za razvojne projekte kako bi se koristili medicinski centri koje posjeduje u nekoliko afričkih zemalja kao marketinški centri za projekt medicinskog turizma u Egiptu.

Također je zaključen i sporazum o suradnji s Trgovačkim predstavništvom koje je pod nadležnošću Ministarstva industrije i trgovine za marketing medicinskog turizma u inozemstvu.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O ELEKTRONIČKOJ PLATFORMI ZA ZDRAVSTVENI TURIZAM U EGIPTU

1. Što je elektronička platforma za zdravstveni turizam?
Elektronička platforma za zdravstveni turizam je online platforma koja će omogućiti turistima da pronađu informacije o liječenju i hospitalizaciji u Egiptu.

2. Kada će se lansirati platforma?
Konačne pripreme za lansiranje platforme su u tijeku i očekuje se da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti.

3. Koje usluge će se pružati putem platforme?
Platforma će pružiti informacije o različitim bolnicama, zdravstvenim ustanovama i medicinskim centrima u Egiptu. Također će omogućiti turistima da se registriraju za liječenje ili hospitalizaciju.

4. Koje bolnice i medicinski centri će biti uključeni?
Svi bolnice, zdravstvene ustanove i medicinski centri koji imaju lokalne i međunarodne akreditacijske certifikate bit će uključeni u elektroničku platformu za zdravstveni turizam.

5. Kako će se platforma poboljšati suradnju između vlade i privatnog sektora?
Elektronička platforma za zdravstveni turizam je partnerstvo između vlade i privatnog sektora koje poboljšava nadzornu ulogu nadležnih ministarstava. Nacionalna institucija će biti osnovana kako bi se bavila upravljanjem, nadzorom, radom i marketingom platforme.

6. Koji su sporazumi o suradnji već postignuti?
Postignuti su sporazumi o suradnji s Egipatskim medicinskim društvom u Velikoj Britaniji, Britansko-egipatskom udrugom, Egipatskom afričkom tvrtkom za razvojne projekte i Trgovačkim predstavništvom koje je pod nadležnošću Ministarstva industrije i trgovine. Ovi sporazumi imaju za cilj promovirati zdravstveni turizam u Egiptu i osigurati pomoć egipatskim stručnjacima za obuku medicinskog osoblja.

7. Kako mogu saznati više informacija o zdravstvenom turizmu u Egiptu?
Više informacija o zdravstvenom turizmu u Egiptu možete pronaći na ovoj web stranici Ministarstva turizma Egipta.

8. Kako mogu pristupiti elektroničkoj platformi za zdravstveni turizam?
Kada platforma bude lansirana, moći ćete pristupiti njoj putem njenog web mjesta koje će biti objavljeno.

Molim obratite pažnju da se određeni dijelovi članka nisu preveli u format link name, budući da nisu bili relevantni za FAQ o elektroničkoj platformi za zdravstveni turizam.