Održan “Dan otpornog turizma” u zemlji

Proteklog vikenda, kao i u ostalim dijelovima svijeta, u zemlji je obilježen “Dan otpornog turizma”. Turizam je za mnoge razvijene i nerazvijene zemlje, posebno one najmanje razvijene, otoke u razvoju, zemlje u Africi i zemlje srednjeg dohotka, ključni izvor prihoda, deviznog priljeva, poreznih prihoda i zapošljavanja. Kako turizam povezuje ljude s prirodom, održivi turizam ima jedinstvenu sposobnost poticanja odgovornosti prema okolišu i očuvanja. Održivi turizam, uključujući ekoturizam, djelatnost je koja može doprinijeti sva tri aspekta održivog razvoja i postizanju ciljeva održivog razvoja promicanjem gospodarskog rasta, smanjenjem siromaštva, stvaranjem punog i produktivnog zapošljavanja te pružanjem dostojanstvenog rada za sve. Također može odigrati ulogu u ubrzanju promjene prema održivijim obrascima potrošnje i proizvodnje, promicanju održive uporabe oceana, mora i morskih resursa, poticanju lokalne kulture, poboljšanju kvalitete života i ekonomskom osnaživanju žena i mladih, autohtonih naroda i lokalnih zajednica te promicanju ruralnog razvoja i poboljšanju životnih uvjeta ruralnog stanovništva, uključujući sitne farmerke i obiteljske poljoprivrednike. Korištenje održivog i otpornog turizma kao alata za poticanje trajnog i inkluzivnog gospodarskog rasta, društvenog razvoja i financijske inkluzije omogućuje formalizaciju neformalnog sektora, promicanje domaćeg mobiliziranja resursa i zaštite okoliša te iskorjenjivanje siromaštva i gladi, uključujući očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti i prirodnih resursa, kao i promicanje ulaganja i poduzetništva u održivi turizam. Globalni dan otpornosti turizma (17. veljače), proglasila je Opća skupština rezolucijom A/RES/77/269, s ciljem naglašavanja potrebe za poticanjem otpornog razvoja turizma radi suočavanja s iznenadnim situacijama, uzimajući u obzir ranjivost sektora turizma na hitne situacije. Također je to poziv za djelovanje država članica u razvoju nacionalnih strategija za oporavak nakon poremetnji, uključujući suradnju javnog i privatnog sektora te diversifikaciju aktivnosti i proizvoda.

Često postavljana pitanja (FAQ) na temelju glavnih tema i informacija koje su iznesene u članku:

1. Što je “Dan otpornog turizma”?
“Dan otpornog turizma” je događaj koji se obilježava u mnogim zemljama diljem svijeta, uključujući i hrvatsku, kako bi se istaknula važnost otpornog razvoja turizma i suočavanja s iznenadnim situacijama u tom sektoru.

2. Što je turizam i zašto je važan?
Turizam je ključni izvor prihoda, deviznog priljeva, poreznih prihoda i zapošljavanja za mnoge zemlje diljem svijeta, posebno za razvijene i nerazvijene zemlje, otoke u razvoju, zemlje u Africi i zemlje srednjeg dohotka.

3. Što je održivi turizam?
Održivi turizam je djelatnost koja može doprinijeti sva tri aspekta održivog razvoja – ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu okoliša. On promiče gospodarski rast, smanjenje siromaštva, puno i produktivno zapošljavanje te održivu uporabu prirodnih resursa.

4. Koje su prednosti održivog turizma?
Održivi turizam može potaknuti promjenu prema održivijim obrascima potrošnje i proizvodnje, promicati održivu uporabu oceana i mora, poboljšati kvalitetu života, ekonomsko osnaživanje žena i mladih te potaknuti ruralni razvoj i poboljšanje životnih uvjeta ruralnog stanovništva.

5. Kako održivi turizam može pomoći u suočavanju s iznenadnim situacijama?
Održivi turizam može se koristiti kao alat za poticanje trajnog i inkluzivnog gospodarskog rasta, društvenog razvoja i financijske inkluzije. On može pomoći u formalizaciji neformalnog sektora, mobiliziranju domaćih resursa, zaštiti okoliša, iskorjenjivanju siromaštva i gladi te očuvanju biološke raznolikosti i prirodnih resursa.

6. Kako se obilježava “Dan otpornosti turizma”?
“Dan otpornosti turizma” obilježava se 17. veljače svake godine kao poziv državama članicama da razviju nacionalne strategije za oporavak turizma nakon poremećaja. Naglašava se važnost suradnje javnog i privatnog sektora te diversifikacije aktivnosti i proizvoda.

Važni termini i pojmovi:

– Održivi turizam: Turizam koji promiče ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu okoliša.
– Ekoturizam: Oblik turizma koji se fokusira na očuvanje prirode i održive prakse.
– Otporni razvoj: Razvoj koji je sposoban se prilagoditi i čvrsto se nositi s iznenadnim situacijama.
– Nacionalne strategije: Planovi koje države članice razvijaju kako bi postigle određene ciljeve ili riješile specifične probleme.

Sugestirani povezani linkovi:

Svjetska turistička organizacija
Svjetsko vijeće za putovanja i turizam