Parsons Corporation Chosen for Exciting Project in Saudi Arabia

Parsons Corporation has recently landed a significant project management consultancy contract with Soudah Development, a company owned by Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF). The contract involves overseeing the development of Soudah Peaks, a luxurious mountain tourism destination located in Saudi Arabia.

This ambitious project sees Soudah Development constructing Soudah Peaks on the highest peak in the country, with the aim of providing a unique and exceptional year-round luxury experience at an astounding altitude of 3,015 meters above sea level. The project comprises six development zones, each with its own name: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal, and Red Rock. Parsons Corporation will be responsible for providing comprehensive project management and site supervision services for all of these zones.

Pierre Santoni, the President of Infrastructure EMEA at Parsons, expressed the company’s immense excitement about this venture. He emphasized the alignment between the project and Parsons’ core values, which prioritize environmental integrity and precision in project management. Eng. Saleh Aloraini, CEO of Soudah Development, spoke highly of Parsons’ extensive experience and marked it as a significant factor in their selection. He believes that this partnership will greatly contribute to the PIF’s goals of enhancing the tourism and entertainment sectors in Saudi Arabia.

The Soudah Peaks project is part of Saudi Arabia’s Vision 2030, a national transformation plan designed to diversify the country’s economy and reduce reliance on oil. The masterplan for Soudah Peaks prioritizes sustainable environmental practices and aims to provide top-tier hospitality services and ultra-luxurious facilities.

With over 65 years of regional presence, Parsons Corporation brings a wealth of expertise in urban development, smart mobility, asset management, design, sustainability, and landscape architecture to this exciting venture.

Soudah Development’s initiative is centered around establishing a sustainable tourism infrastructure that respects nature, promotes wellness, offers adventure and sports activities, celebrates culture and heritage, and preserves the natural landscape and cultural heritage of the Aseer region.

This article was generated with assistance from AI and reviewed by an editor. For more information, please refer to our Terms and Conditions.

Parsons Corporation nedavno je dobila važan ugovor za konzalting u projekt menadžmentu od strane kompanije Soudah Development, koja je u vlasništvu Fonda za javne investicije Saudijske Arabije (PIF). Ugovor uključuje nadzor nad razvojem Soudah Peaks-a, luksuzne planinske turističke destinacije smještene u Saudijskoj Arabiji.

Ambiciozan projekt Soudah Developmenta podrazumijeva izgradnju Soudah Peaks-a na najvišem vrhu u zemlji, s ciljem pružanja jedinstvenog i iznimnog luksuznog iskustva tokom cijele godine na impresivnoj nadmorskoj visini od 3.015 metara. Projekt obuhvaća šest razvojnih zona, svaku sa svojim imenom: Tahlal, Sahab, Sabrah, Jareen, Rijal i Red Rock. Parsons Corporation bit će odgovorna za pružanje sveobuhvatnih usluga projekt menadžmenta i nadzora nad lokacijom za sve ove zone.

Pierre Santoni, predsjednik Infrastructure EMEA u Parsonsu, izrazio je veliko uzbuđenje tvrtke zbog ovog poduhvata. Naglasio je usklađenost između projekta i osnovnih vrijednosti Parsonsa, koje stavljaju naglasak na ekološku integritet i preciznost u projekt menadžmentu. Eng. Saleh Aloraini, izvršni direktor tvrtke Soudah Development, visoko cijeni Parsonsovo obimno iskustvo i označio ga kao značajan faktor u njihovom odabiru. Vjeruje da će ova suradnja značajno doprinijeti ciljevima PIF-a u poboljšanju sektora turizma i zabave u Saudijskoj Arabiji.

Projekt Soudah Peaks dio je Vizije 2030 Saudijske Arabije, nacionalnog plana transformacije dizajniranog za diverzifikaciju ekonomije zemlje i smanjenje ovisnosti o nafti. Masterplan za Soudah Peaks daje prioritet održivim ekološkim praksama, ciljajući pružanje usluga vrhunskog gostoprimstva i ultra-luksuzne objekte.

Sa preko 65 godina regionalne prisutnosti, Parsons Corporation donosi bogato iskustvo u urbanom razvoju, pametnoj mobilnosti, upravljanju imovinom, dizajnu, održivosti i krajobraznoj arhitekturi u ovom uzbudljivom poduhvatu.

Inicijativa tvrtke Soudah Development usmjerena je na uspostavljanje održive turističke infrastrukture koja poštuje prirodu, promovira wellness, nudi avanturističke i sportske aktivnosti, slavi kulturu i baštinu te čuva prirodni krajolik i kulturno nasljeđe regije Aseer.

Ovaj članak je generiran uz pomoć umjetne inteligencije i pregledan od strane urednika. Za više informacija, molimo pogledajte naše Uvjete i odredbe.