Proposed Bylaw for Short-Term Rentals Divides Dysart Resident Opinion

title

The recently proposed bylaw to regulate short-term rental properties in Dysart has sparked a debate among residents. While some argue that the bylaw is necessary to address issues related to STRs, others believe it is an unnecessary burden that will negatively impact the community.

One resident, Alex Dagg, who owns multiple properties in the area, including one that she rents out as an STR, expresses her concerns about the proposed bylaw. She believes that the regulations are excessive and bureaucratic, making it difficult for property owners like herself to comply. The requirement to own shoreline allowance and the need for onerous inspections and tax collection add to the expenses already faced by property owners.

Dagg also questions the necessity of the proposed $2-million liability insurance policy when most owners already have $1-million policies in place. The requirement to submit detailed floor plans and parking plans also raises concerns about the additional costs and expertise needed to fulfill these obligations.

While Dagg acknowledges the need for regulations, she believes that the focus should be on addressing complaints and issues related to problem properties rather than burdening responsible hosts who contribute to the community.

The proposed bylaw has also raised concerns about its enforcement and the potential costs associated with it. STR property owners argue that the county and its lower tier municipalities will face difficulties and expenses in enforcing the bylaw effectively.

In addition to the proposed regulations, the county has suggested implementing a municipal accommodation tax (MAT) to cover the costs of regulation and promote tourism. However, STR operators, especially during challenging economic times with decreased bookings, find it difficult to raise their rates to offset the MAT.

While residents express different opinions on the proposed bylaw, it is clear that there needs to be a careful balance between regulating STRs and not discouraging responsible hosts who contribute to the local economy. As the discussions continue, it remains to be seen whether the bylaw will undergo any amendments or if alternative solutions will be proposed to address the concerns of property owners and promote sustainable tourism in Dysart.

1. Što je predloženi statut o reguliranju kratkoročnih iznajmljivanja u Dysartu?
Predloženi statut je prijedlog zakona koji ima za cilj regulirati iznajmljivanje kratkoročnih smještajnih jedinica u Dysartu. Neki smatraju da je statut nužan kako bi se riješili problemi povezani s tim smještajima, dok drugi misle da je nepotrebno opterećenje koje će negativno utjecati na zajednicu.

2. Kakve su brige Alex Dagg u vezi s predloženim statutom?
Alex Dagg, vlasnica nekoliko nekretnina u području, uključujući jednu koju iznajmljuje kao kratkoročni smještaj, izražava zabrinutost u vezi s predloženim statutom. Smatra da su regulacije prekomjerne i birokratske, što otežava vlasnicima nekretnina poput nje da se pridržavaju zakona. Zahtjev za vlasništvo nad obalom i potreba za napornim inspekcijama i naplatom poreza povećavaju troškove s kojima se već suočavaju vlasnici nekretnina.

3. Zašto Alex Dagg dovodi u pitanje potrebu za policom od $2 milijuna osiguranja od odgovornosti koju predlaže statut?
Alex Dagg također dovodi u pitanje potrebu za policom osiguranja od odgovornosti od $2 milijuna koju predlaže statut jer većina vlasnika već ima police osiguranja od $1 milijun. Zahtjev za dostavljane detaljnih planova etaža i planova parkiranja također izaziva zabrinutost zbog dodatnih troškova i stručnosti potrebne za ispunjavanje tih obveza.

4. Što su glavne brige u vezi s provedbom statuta o kratkoročnom iznajmljivanju?
Vlasnici nekretnina koje se iznajmljuju kao kratkoročni smještaj ističu da će općina i općinske jedinice imati poteškoća i troškove u učinkovitoj provedbi takvog statuta.

5. Koja je ideja o uvođenju poreza na smještaj na odmor u općinu?
Osim predloženih regulacija, općina predlaže uvođenje poreza na smještaj na odmor kako bi se pokrili troškovi regulacije i promovirao turizam. Međutim, vlasnicima smještaja na kratko vrijeme, posebno u teškim ekonomskim vremenima s smanjenim rezervacijama, teško je povećati cijene kako bi nadoknadili taj porez.

6. Koje su ključne točke za postizanje ravnoteže u reguliranju kratkoročnih iznajmljivanja?
Iako stanovnici izražavaju različita mišljenja o predloženom statutu, jasno je da treba postojati pažljiva ravnoteža između reguliranja kratkoročnih smještaja i neometanja odgovornih domaćina koji doprinose lokalnom gospodarstvu. Dok se rasprave nastavljaju, ostaje vidjeti hoće li statut proći kroz bilo kakve izmjene ili će biti predložena alternativna rješenja za rješavanje problema vlasnika nekretnina i promoviranje održivog turizma u Dysartu.

Definicije:
– STR – kratkoročno iznajmljivanje smještaja (Short-Term Rental)
– Liability Insurance Policy – polica osiguranja od odgovornosti
– Municipal Accommodation Tax (MAT) – porez na smještaj na odmor u općini

Povezane veze:
https://www.dysartetal.ca/ – Službena web stranica općine Dysart.