Red Sea National Academy: Enhancing Saudi Arabia’s Tourism Sector

Saudi Gazette izvijestila je da je Red Sea Global (RSG), predvodna snaga iza projekata obnovljivog turizma Crvenog mora i Amaala, najavila osnivanje Nacionalne akademije Crvenog mora (TRSNA). Ova značajna inicijativa otkrivena je tijekom događaja Inicijativa za ljudske sposobnosti u Rijadu, što predstavlja ključan trenutak za turistički i obrazovni sektor Saudijske Arabije.

TRSNA ima za cilj pokrenuti seriju zajedničkih programa s Tehničkom i strukovnom obrazovnom korporacijom i Kolegijima izvrsnosti. Misija akademije je pružiti tehničko-strukovno obrazovanje koje zadovoljava trenutne zahtjeve tržišta rada te unaprijediti sektor turizma Kraljevine osposobljavanjem domaćih kadrova s neophodnim vještinama.

John Pagano, izvršni direktor Red Sea Global, izjavio je da Saudijska Arabija ubrzano postaje druga najbrže rastuća turistička destinacija u svijetu. On je detaljno opisao vizionarske planove RSG-a da do kraja ove godine otvori četiri odmarališta i sljedeće godine još 19 hotela u sklopu projekata Crvenog mora i Amaale.

Pagano je naglasio da TRSNA ima ključnu ulogu u razvoju stručne radne snage koja će podržavati ove projekte i poticati stvaranje radnih mjesta za Saudijske građane. Partnerstvo, potpisano uz podršku ministra obrazovanja Yousefa Al-Benyana, uključuje uspostavu i rad TRSNA-e u gradu Al-Wajh i razvoj zajedničkih obrazovnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada.

TRSNA ima ambiciozne planove da do 2030. obuči 10.000 Saudijske mladeži i pripremi ih za različite uloge u usponućem turističkom sektoru. Ceremonijalno su potpisani sporazum o partnerstvu između Johna Pagana, Reem Al-Muqbel, zamjenice guvernera za planiranje i razvoj poslovanja u Tehničko-strukovnoj obrazovnoj korporaciji, i Eng. Ayman Alabdullaha, izvršnog direktora Kolegija izvrsnosti.

Ovaj sporazum naglašava posvećenost razvoju domaćeg ljudskog potencijala i izgradnji strateških partnerstava kako bi se zadovoljila potreba za kvalificiranom radnom snagom u Kraljevini. Eng. Al Abdullah izražava povjerenje u TRSNA-u da značajno doprinese turističkom sektoru pružanjem visokoobrazovanih Saudijskih stručnjaka te njegovanjem kulture kreativnosti i inovacija među polaznicima.

Osnivanje TRSNA predstavlja strateški korak prema postizanju ciljeva vizije Saudijske Arabije 2030, naglašavajući ekonomsku diverzifikaciju i društveni razvoj. S prvim gostima koji će posjetiti Crveno more 2023. godine i predstojećim lansiranjem Amaale 2025. godine, TRSNA ima ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti turizma u Saudijskoj Arabiji te će pomoći u jačanju globalne privlačnosti Kraljevine kao vodeće turističke destinacije.

FAQ sekcija:

1. Što je Nacionalna akademija Crvenog mora (TRSNA)?
Nacionalna akademija Crvenog mora (TRSNA) je inicijativa Red Sea Global (RSG) koja ima za cilj pružiti tehničko-strukovno obrazovanje za unapređivanje turističkog sektora u Saudijskoj Arabiji.

2. Koji su ciljevi TRSNA?
Ciljevi TRSNA su osposobiti domaće kadrove s potrebnim vještinama, podržavati projekte obnovljivog turizma Crvenog mora i Amaale, te pridonijeti razvoju turističkog sektora u Kraljevini.

3. Što je uloga TRSNA u razvoju turističkog sektora Saudijske Arabije?
TRSNA ima ključnu ulogu u razvoju stručne radne snage potrebne za podržavanje projekata obnovljivog turizma i stvaranja radnih mjesta za Saudijske građane.

4. Kako će TRSNA obučavati mlade ljude?
TRSNA planira do 2030. godine obučiti 10.000 Saudijske mladeži za različite uloge u turističkom sektoru kroz implementaciju zajedničkih obrazovnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada.

5. Kako TRSNA podržava viziju Saudijske Arabije 2030?
Osnivanje TRSNA predstavlja strateški korak prema ciljevima vizije Saudijske Arabije 2030, koji uključuju ekonomsku diverzifikaciju i društveni razvoj.

Definicije:

1. Tehnička i strukovna obrazovna korporacija – Obrazovna institucija usmjerena na pružanje tehničko-strukovnog obrazovanja za zadovoljavanje potreba tržišta rada.

2. Kolegiji izvrsnosti – Obrazovne institucije koje nude visokokvalitetne tehničke i strukovne programe obrazovanja.

Sugested links:
Red Sea International Film Festival
Saudi government website