Saudi Arabia Sees Unprecedented Tourism Growth despite Regional Tensions

Saudi Arabia has experienced a remarkable surge in tourism, attracting 27 million foreign visitors in 2023, surpassing its previous target. Despite concerns about the ongoing Hamas-Israel conflict and its potential regional implications, the Gulf kingdom remains steadfast in its commitment to expanding its tourism industry.

Tourism Minister Ahmed Al Khateeb announced that the country achieved a milestone of 100 million tourists this year, with 77 million being domestic tourists and 27 million coming from abroad. These numbers far exceeded expectations and highlight the success of Saudi Arabia’s decision to fully open up to tourism less than five years ago.

Undeterred by the challenges posed by geopolitical tensions, Saudi Arabia has set ambitious goals for the future. The country aims to welcome 150 million tourists by 2030, a significant increase from the initial target of 100 million. Of these visitors, 70 million are expected to come from international destinations, surpassing the previous goal of 30 million.

The development of tourism plays a vital role in Saudi Arabia’s Vision 2030 reform agenda, spearheaded by Crown Prince Mohammed Bin Salman. This initiative aims to diversify the country’s economy, reduce its dependence on fossil fuels, and position Saudi Arabia for a post-oil era.

While Saudi Arabia has traditionally attracted pilgrims and business travelers due to its Islamic holy sites in Mecca and Medina, the introduction of a general tourism visa in 2019 aimed to broaden its appeal. Unfortunately, the outbreak of the global pandemic shortly after hindered the industry’s growth.

Nonetheless, the country remains steadfast in its commitment to transforming its tourism sector. With the Red Sea coast set to become a major attraction, the recent security concerns arising from Houthi rebel attacks on Red Sea shipping in neighboring Yemen have sparked renewed caution. The Houthis claim that these attacks support the Palestinian cause and protest against the ongoing Hamas-Israel conflict in the Gaza Strip.

Despite these challenges, Saudi Arabia’s tourism sector continues to thrive, demonstrating resilience and adaptability. As the country works towards achieving its ambitious goals, it is clear that the allure of its rich history, cultural heritage, and emerging tourist destinations holds strong appeal for travelers from around the world.

Saudijska Arabija doživjela je izvanredan porast turizma, privukavši 27 milijuna stranih posjetitelja u 2023. godini, premašivši svoj prethodni cilj. Unatoč zabrinutostima zbog ongoing sukoba Hamasa i Izraela i njegovih potencijalnih regionalnih posljedica, Kraljevina Zaljeva ostaje postojana u svojoj posvećenosti širenju turističke industrije.

Ministar turizma Ahmed Al Khateeb objavio je da je zemlja ove godine postigla milijun turista, od kojih su 77 milijuna domaći turisti, a 27 milijuna dolazi iz inozemstva. Ovi brojevi daleko premašuju očekivanja i ističu uspjeh Saudijske Arabije u potpunom otvaranju turizma prije manje od pet godina.

Nedeterirane izazovima koje predstavljaju geopolitičke tenzije, Saudijska Arabija postavila je ambiciozne ciljeve za budućnost. Zemlja cilja da do 2030. godine ugosti 150 milijuna turista, što je značajan porast u odnosu na početni cilj od 100 milijuna. Od tih posjetitelja, očekuje se dolazak 70 milijuna s međunarodnih destinacija, nadmašujući prethodni cilj od 30 milijuna.

Razvoj turizma igra važnu ulogu u reformskom programu Vizija 2030 Saudijske Arabije, kojim predsjeda princ Mohammed Bin Salman. Ovom inicijativom cilj je diversificirati ekonomiju zemlje, smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima i pozicionirati Saudijsku Arabiju za post-naftno doba.

Iako je Saudijska Arabija tradicionalno privlačila hodočasnike i poslovne putnike zbog islamskih svetih mjesta u Meki i Medini, uvodjenje opće turističke vize 2019. godine imalo je za cilj proširenje svoje privlačnosti. Nažalost, izbijanje globalne pandemije ubrzo nakon toga ometalo je rast industrije.

Ipak, zemlja ostaje postojana u svojoj posvećenosti transformaciji turističkog sektora. S obzirom na to da će Crveno more postati glavna atrakcija, nedavne sigurnosne zabrinutosti koje su se pojavile zbog napada Houthi pobunjenika na brodove u Crvenom moru u susjednom Jemenu ponovno su potaknule oprez. Houthi tvrde da ti napadi podržavaju palestinsku stvar i prosvjeduju protiv ongoing sukoba Hamasa i Izraela u Gazi.

Unatoč tim izazovima, turistički sektor Saudijske Arabije nastavlja napredovati, pokazujući otpornost i prilagodljivost. Dok zemlja radi na ostvarivanju svojih ambicioznih ciljeva, jasno je da privlačnost njezine bogate povijesti, kulturne baštine i izlazećih turističkih destinacija snažno privlači putnike iz cijelog svijeta.

Ključni pojmovi:
– Vizija 2030 Saudijske Arabije: Reformski program koji ima za cilj diversifikaciju ekonomije zemlje, smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima i pripremu za post-naftno doba.
– Crveno more: Obalno područje koje postaje važna turistička destinacija u Saudijskoj Arabiji.
– Houthi pobunjenici: Grupa pobunjenika koja se bore protiv legitimne vlade Jemena i često izvode napade i akcije protiv susjednih zemalja, poput Saudijske Arabije.

Povezane veze:
sauditourism.sa – Službena web stranica Saudijske turističke uprave.
vision2030.gov.sa – Službena web stranica Vizija 2030 Saudijske Arabije.