Stock Market Update: IRCTC’s Trading Day Overview

Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC) witnessed an eventful trading day as its stock price experienced fluctuations. The market opened with an initial price of ₹970 and closed at ₹963. Throughout the day, the stock reached a high of ₹986 and a low of ₹964, showcasing the volatility in its performance.

The market capitalization of IRCTC stood at ₹77,404 crore, highlighting its significance in the stock market. Investors and traders were closely observing the movement of IRCTC’s stock, analyzing its potential for growth and profitability.

Over the past year, the stock has demonstrated varying levels of performance. The 52-week high for IRCTC is ₹1049.75, indicating a period where investors experienced favorable gains. On the other hand, the 52-week low of ₹557.15 represents a challenging time for the stock and its investors.

The trading volume on the Bombay Stock Exchange (BSE) for IRCTC amounted to 128,814 shares. An active trading day implies the interest of investors in the stock and their willingness to buy or sell shares.

It is important to note that this article has been generated by artificial intelligence and has not been edited by MintGenie staff. The data presented is factual and offers an overview of the trading day for IRCTC. Investors and market participants are advised to conduct thorough research and seek professional advice before making any investment decisions.

Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC) je doživjela trgovinski dan pun događanja dok je cijena dionica doživjela fluktuacije. Tržište se otvorilo s početnom cijenom od ₹970 i zatvorilo na ₹963. Tijekom dana, dionica je dosegnula najvišu vrijednost od ₹986 i najnižu vrijednost od ₹964, što pokazuje volatilnost u njenom performansu.

Tržišna kapitalizacija IRCTC-a iznosila je ₹77.404 crore, što ističe njen značaj na burzi. Investitori i trgovci pažljivo su pratili kretanje dionica IRCTC-a, analizirajući njeno potencijal za rast i profitabilnost.

Tijekom protekle godine, dionica je pokazala varijabilne razine performansi. Najviša cijena u posljednjih 52 tjedna za IRCTC iznosi ₹1049.75, što ukazuje na razdoblje u kojem su investitori ostvarili povoljne dobitke. S druge strane, najniža vrijednost u posljednjih 52 tjedna od ₹557.15 predstavlja izazovno razdoblje za dionicu i njene investitore.

Volumen trgovanja na Bombayskoj burzi (BSE) za IRCTC iznosio je 128.814 dionica. Aktivan dan trgovanja ukazuje na interes investitora za dionicu i njihovu volju za kupnju ili prodaju dionica.

Važno je napomenuti da je ovaj članak generiran umjetnom inteligencijom i nije bio uređen od strane osoblja MintGenie-a. Predstavljeni podaci su činjenični i pružaju pregled trgovačkog dana za IRCTC. Investitorima i sudionicima na tržištu se savjetuje da obave temeljito istraživanje i potraže stručne savjete prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka.

Ključni pojmovi:
– Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC) – Indijska željeznička korporacija za ugostiteljstvo i turizam
– Market capitalization – tržišna kapitalizacija
– Stock price – cijena dionice
– Volatility – volatilnost
– Trading volume – volumen trgovanja
– Bombay Stock Exchange (BSE) – Bombayska burza

Povezani linkovi:
IRCTC
Bombay Stock Exchange