Utah’s Tourism Industry Flourishing with Record-Breaking Numbers

Utah’s tourism industry has experienced a remarkable surge, as people flocked to the great outdoors following the pandemic. Despite rising inflation and high gasoline prices, Utah saw a record-breaking year in terms of travel and tourism income in 2022. According to a recent report by the Kem C. Gardner Policy Institute, visitors spent a staggering $11.98 billion in Utah in 2022, resulting in a total output of $23.38 billion for the state’s economy when considering indirect and induced effects.

The influx of tourists not only boosts the economy but also creates job opportunities and income for local businesses. Jennifer Leaver, a senior tourism analyst for the Gardner Institute, highlights that various aspects of the industry have surpassed or come close to breaking previous records. These include visitor spending, tax and hotel revenue, airport travel, park visitation, and skier days. All of these contribute to the prosperous economy of Utah and sustain the vitality of the region.

One of the biggest draws for tourists in Utah is its stunning national parks. In 2023, Utah’s Mighty 5 national parks saw a total of 10.6 million visitors, while state parks reported a record-breaking 12 million visitors. Additionally, other national places, such as monuments, recreation areas, and historic sites, welcomed a record 7.3 million visitors. These numbers represent a 1.2% increase in national park visitation and a significant 20.7% increase in state park visitation compared to previous years.

Tourists, like Carmen Holbrook, have been taking full advantage of the natural wonders Utah has to offer. Holbrook, who has visited four out of the five national parks, expresses her amazement at meeting longtime residents who have never explored their own state’s national parks. Despite the enticing beauty of Utah’s landscapes, locals often feel that they don’t need to visit these parks as they already have magnificent surroundings close to home. However, tourists recognize the value of experiencing Utah’s recreational wonders like Lake Powell, which saw a record-breaking increase in visitation in 2023.

Furthermore, the thriving tourism industry has had a positive impact on the job market in Utah. The sector generated 98,000 jobs in 2022 and supported an additional 53,200 jobs indirectly and induced effects. Visitor spending directly or indirectly supported around 9.0% of Utah’s total jobs.

Matt Kendall, who works at Sundance Ski Resort, is among those benefiting from the surge in the tourism industry. He highlights the unique and intimate atmosphere that tourists experience when surrounded by Utah’s beauty. Kendall emphasizes that Utah stands out from other tourist destinations due to its high density of attractions and activities, such as world-class skiing, fishing, rock climbing, lakes, and mountains. All these incredible natural features are within arm’s reach, making Utah a truly exceptional location for tourists.

In conclusion, Utah’s tourism industry has seen unprecedented growth, with record-breaking numbers in visitor spending, park visitation, and job creation. The state’s remarkable natural beauty and range of recreational opportunities continue to attract visitors from all over the world, contributing to the flourishing economy and the overall vitality of the region.

Utahska turistička industrija doživjela je iznimno snažan rast, jer su ljudi nakon pandemije masovno posjećivali prirodu. Unatoč rastu inflacije i visokim cijenama goriva, Utah je u 2022. godini zabilježio rekordnu zaradu od putovanja i turizma. Prema nedavnom izvješću Instituta Kem C. Gardner za politike, posjetitelji su u 2022. godini potrošili izvanrednih 11,98 milijardi dolara u Utahu, što je rezultiralo ukupnim prihodom od 23,38 milijardi dolara za ekonomiju države kada se uzmu u obzir nuspojave i indirektni učinci.

Dolazak turista ne samo da potiče gospodarstvo, već također stvara radna mjesta i prihod za lokalne tvrtke. Jennifer Leaver, starija turistička analitičarka u Gardner Instituteu, ističe da su se različiti aspekti industrije približili ili nadmašili prethodne rekorde. To uključuje potrošnju posjetitelja, porezne i hotelske prihode, zračni promet, posjećivanje parkova i broj dana provedenih na skijanju. Sve to doprinosi prosperitetu ekonomije Utaha i održivosti regije.

Jedan od najvećih privlačnih faktora za turiste u Utahu su njegovi zadivljujući nacionalni parkovi. U 2023. godini, Mighty 5 nacionalnih parkova u Utahu posjetilo je ukupno 10,6 milijuna posjetitelja, dok su državni parkovi zabilježili rekordnih 12 milijuna posjetitelja. Također, druga nacionalna mjesta poput spomenika, rekreacijskih područja i povijesnih lokaliteta pozdravili su rekordnih 7,3 milijuna posjetitelja. Ti brojevi predstavljaju povećanje od 1,2% u posjetama nacionalnim parkovima i značajan porast od 20,7% u posjeti državnim parkovima u usporedbi s prethodnim godinama.

Turisti, poput Carmen Holbrook, su iskoristili sve prirodne čudesa koje Utah pruža. Holbrook, koja je posjetila četiri od pet nacionalnih parkova, izražava svoje oduševljenje što je upoznala dugogodišnje stanovnike koji nikada nisu istražili nacionalne parkove svoje vlastite države. Unatoč privlačnoj ljepoti krajolika Utaha, lokalci često osjećaju da ne trebaju posjetiti ove parkove jer već imaju prekrasno okruženje u blizini svojih domova. Međutim, turisti prepoznaju vrijednost doživljaja prirodnih čuda Utaha poput jezera Powell, koje je zabilježilo rekordan porast posjeta u 2023. godini.

Osim toga, procvat turističke industrije pozitivno je utjecao na tržište rada u Utahu. Sektor je generirao 98.000 radnih mjesta u 2022. godini i podržao dodatnih 53.200 radnih mjesta indirektno i posrednim učincima. Potrošnja posjetitelja izravno ili neizravno podržava oko 9,0% ukupnih radnih mjesta u Utahu.

Matt Kendall, koji radi u skijalištu Sundance, jedan je od onih koji imaju koristi od procvata turističke industrije. Ističe jedinstvenu i intimnu atmosferu koju turisti doživljavaju okruženi ljepotom Utaha. Kendall ističe da se Utah izdvaja od drugih turističkih odredišta zbog visoke koncentracije atrakcija i aktivnosti, poput skijanja vrhunske klase, ribolova, penjanja na stijene, jezera i planina. Sve ove nevjerojatne prirodne značajke su nadohvat ruke, čineći Utah zaista iznimnom lokacijom za turiste.

Zaključno, turistička industrija Utaha doživjela je neviđeni rast, s rekordnim brojevima potrošnje posjetitelja, posjeta parkovima i stvaranja radnih mjesta. Izvanredna prirodna ljepota države i razni rekreacijski mogućnosti nastavljaju privlačiti posjetitelje iz cijelog svijeta, pridonoseći razvoju gospodarstva i općoj vitalnosti regije.

Ključni pojmovi:
– Kem C. Gardner Policy Institute: Institut za politike Kem C. Gardner
– Indirect and induced effects: Neizravni i potaknuti učinci
– Park visitation: Posjećivanje parkova
– Skier days: Dani provedeni na skijanju
– National parks: Nacionalni parkovi
– State parks: Državni parkovi
– Recreation areas: Rekreacijska područja
– Historic sites: Povijesni lokaliteti
– Visitor spending: Potrošnja posjetitelja
– Job market: Tržište rada
– Sundance Ski Resort: Skijalište Sundance

Povezane veze:
utah.com: Utah.com