Alternative Routes for Syrian and Bangladeshi Migrants: A Closer Look at Cham Wings Airlines

Mysterious and controversial, Cham Wings Airlines has become a prominent player in the global migration crisis, particularly in relation to Syrian and Bangladeshi migrants. While the January article highlighted the airline’s involvement in human trafficking, money laundering, and support for the Assad regime, it is crucial to delve deeper into this complex network.

Cham Wings, along with its affiliated entities such as the ALDJ Group, the Al Tayr Company, and Freebird, forms a conglomerate that profits from facilitating the travel of desperate Syrian migrants seeking peace. The recent sanctions imposed on Cham Wings, including asset freezing and travel prohibition into the EU, reflect the seriousness of its illegal activities. EU firms are also forbidden from engaging in any transactions with the airline.

At the center of this operation is Mahmoud Abdulilah Al Dj, a mysterious figure with dual Syrian and Libyan nationality. While he presents himself as a successful businessman and investor, accusations paint a different picture. Al Dj has been accused of trafficking narcotics, including hashish and Captagon, and even sentenced to death in Libya for attempting to smuggle drugs. The European Council believes that he utilizes his companies, including Cham Wings, to transport both legal and illicit merchandise for profit.

While Cham Wings uses charter flights to engage in these activities, Al Dj vehemently denies all accusations against him. He criticizes the sanctions imposed on him as lacking objectivity and fairness. The evidence presented by investigations conducted by the Istanbul-based Omran Center for Strategic Studies and various media outlets suggests otherwise, portraying Al Dj as a criminal orchestrating a human trafficking network.

The destination for Al Dj’s clients is eastern Libya, where irregular migration to Italy is rampant. This area is heavily influenced by Khalifa Hafter, a powerful warlord. Investigations have revealed the flourishing nature of this trafficking under the protection of the Hafter family. Two Syrians who traveled on Cham Wings planes from Damascus to Benghazi shared their experiences, highlighting the airline’s presence and connections throughout their journey.

It is evident that Cham Wings Airlines plays a significant role in facilitating the irregular migration of Syrians and Bangladeshi individuals. While the original article shed light on the airline’s illicit activities, it is essential to continue scrutinizing its operations to effectively combat human trafficking and protect vulnerable migrants. The enforcement of sanctions is a step towards dismantling these networks, but a comprehensive and coordinated effort is needed to address the root causes of this crisis and ensure the safety and well-being of those affected.

Misteriozna i kontroverzna, Cham Wings Airlines postao je značajan igrač u globalnoj migracijskoj krizi, posebno u vezi sirijskih i bangladeških migranata. Dok je članak iz siječnja istaknuo sudjelovanje ovog avioprijevoznika u trgovanju ljudima, pranju novca i podršku Assadovom režimu, važno je dublje istražiti ovu složenu mrežu.

Cham Wings, zajedno sa svojim povezanim entitetima kao što su ALDJ Group, Al Tayr Company i Freebird, tvori konglomerat koji profitira od olakšavanja putovanja očajnih sirijskih migranata u potrazi za mirom. Nedavno nametnute sankcije Cham Wingsu, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu putovanja u EU, odražavaju ozbiljnost njegovih ilegalnih aktivnosti. Europskim tvrtkama također je zabranjeno obavljanje bilo kakvih transakcija s ovim avioprijevoznikom.

U središtu ove operacije nalazi se Mahmoud Abdulilah Al Dj, tajanstvena osoba s dvojnim sirijskim i libijskim državljanstvom. Dok se predstavlja kao uspješan poslovni čovjek i investitor, optužbe slikaju drugačiju sliku. Al Dj je optužen za trgovinu narkoticima, uključujući hašiš i Captagon, čak je i osuđen na smrt u Libiji zbog pokušaja krijumčarenja droge. Europsko vijeće vjeruje da on koristi svoje tvrtke, uključujući Cham Wings, za prijevoz i legalnih i ilegalnih proizvoda u svrhu zarade.

Dok Cham Wings koristi charter letove za ovakve aktivnosti, Al Dj odlučno negira sve optužbe protiv njega. On kritizira nametnute sankcije kao nedostatak objektivnosti i pravednosti. Dokazi koje su iznijela istraživanja koja je provelo Istanbulska Omranska središnjica za strateške studije i različiti medijski izvori ukazuju na suprotno, prikazujući Al Dja kao kriminalca koji organizira mrežu trgovanja ljudima.

Odredište Al Djevih klijenata je istočna Libija, gdje je nepravilan prijelaz u Italiju čest. Ovo područje je snažno pod utjecajem moćnog ratnog zapovjednika Khalifa Haftara. Istraživanja su otkrila cvjetanje ovog trgovanja pod zaštitom Haftarove obitelji. Dvojica Sirijaca koji su putovali Cham Wings avionima iz Damaska za Benghazi podijelili su svoja iskustva, istaknuvši prisutnost avioprijevoznika i veze tijekom njihova putovanja.

Očigledno je da Cham Wings Airlines ima važnu ulogu u olakšavanju nepravilne migracije sirijskih i bangladeških osoba. Dok je izvorni članak osvijetlio protuzakonite aktivnosti avioprijevoznika, bitno je nastaviti pažljivo pratiti njegovo djelovanje kako bismo učinkovito suzbijali trgovinu ljudima i zaštitili ranjive migrante. Sprovođenje sankcija je korak ka raskrinkavanju ovih mreža, ali potrebna je sveobuhvatna i koordinirana akcija kako bi se riješili korijeni ovih kriza i osigurala sigurnost i dobrobit pogođenih osoba.