Broj stranih turista u Saudijskoj Arabiji dosegnuo 27 milijuna 2023. godine

Saudijski ministar turizma Ahmed Al-Khateeb izjavio je da je tokom 2023. godine u Saudijsku Arabiju stiglo 27 milijuna stranih turista. Al-Khateeb je istakao da nova strategija prestolonasljednika i premijera Muhameda bin Salmana za Viziju 2030. Kraljevine ima za cilj privući 150 milijuna turista, od čega 80 milijuna unutar Kraljevine i 70 milijuna iz inostranstva.

Ministar je to izjavio tokom govora na Drugom forumu za javna ulaganja i privatni sektor, koji je organizovan od strane Fonda za javna ulaganja u Rijadu u utorak. Al-Khateeb je istakao da je Fond za razvoj turizma pružio finansiranje u vrijednosti od 35 milijardi sarova od svog osnivanja. Privatni sektor je potpisao ugovore za izgradnju 75.000 hotelskih soba.

“Danas imamo 280.000 hotelskih soba, a cilj nam je dostići 550.000 hotelskih soba do 2030. godine”, dodao je on.

Al-Khateeb je prošlog mjeseca potvrdio da Saudijska Arabija proširuje implementaciju ključnih projekata usmjerenih na razvoj sektora turizma i privlačenje investicija u ovaj vitalan sektor. Učestvujući u dijaloškoj sesiji pod nazivom “Vođenje transformacije u industriji nekretnina” na Forumu budućnosti nekretnina, ministar je izjavio da Saudijska Arabija teži da privuče 150 milijuna posjetilaca do 2030. godine i da će sektor turizma doprinijeti sa 750 milijardi sarova nacionalnoj ekonomiji.

Ministar je također istakao postignuti oporavak Saudijske Arabije u broju dolazaka turista tokom 2023. godine od 156 posto u poređenju sa 2019. godinom, što je premašilo globalnu stopu oporavka od posljedica pandemije za 88 posto.

Al-Khateeb je naglasio da uspjesi postignuti u sektoru turizma potvrđuju da su strategije i planovi koji su razvijeni sada ispravno implementirani. Prošle godine sektor je doprinio 4,5 posto BDP-a i sedam posto BDP-a izvan naftne industrije.

“Stvorili smo mnoga radna mjesta u sektoru turizma, što ukazuje da je državno širenje usmjerenih na razvoj sektora turizma i privlačenje investicija u konkurenciji za 1,7 milijardi turista u svijetu koji traže sve ono što je dostupno u Saudijskoj Arabiji”, izjavio je ministar.

Ministar je naglasio da je kvalitet budućih projekata u sektoru turizma vezanih za objekte gostoprimstva vrlo visok, bilo da je riječ o hotelima ili odmaralištima.

“Potpisali smo više sporazuma za ulazak velikih hotela s pet zvjezdica, a u Saudijskoj Arabiji će biti dostupni najbolji objekti za gostoprimstvo. Nakon donošenja novih turističkih propisa, započeli smo s provođenjem nadzora i inspekcijskih kampanja kako bismo osigurali poštivanje i prošle godine zatvorili više od 250 hotela”, zaključio je ministar.

Saudijski ministar turizma Ahmed Al-Khateeb izjavio je da je tokom 2023. godine u Saudijsku Arabiju stiglo 27 milijuna stranih turista. Nova strategija prestolonasljednika i premijera Muhameda bin Salmana za Viziju 2030. Kraljevine ima za cilj privući 150 milijuna turista, od čega 80 milijuna unutar Kraljevine i 70 milijuna iz inostranstva.

Fond za razvoj turizma pružio je finansiranje u vrijednosti od 35 milijardi sarova od svog osnivanja. Privatni sektor je potpisao ugovore za izgradnju 75.000 hotelskih soba. Cilj je dostići 550.000 hotelskih soba do 2030. godine.

Saudijska Arabija teži da privuče 150 milijuna posjetilaca do 2030. godine i sektor turizma će doprinijeti sa 750 milijardi sarova nacionalnoj ekonomiji.

Oporavak Saudijske Arabije u broju dolazaka turista tokom 2023. godine iznosio je 156 posto u poređenju sa 2019. godinom.

Strategije i planovi koji su razvijeni sada su ispravno implementirani. Sektor turizma je prošle godine doprinio 4,5 posto BDP-a i sedam posto BDP-a izvan naftne industrije.

Saudijska Arabija će imati najbolje objekte za gostoprimstvo, uključujući hotele i odmarališta. Novim turističkim propisima započeli su s provođenjem nadzora i inspekcijskih kampanja kako bi se osiguralo poštivanje i prošle godine zatvoren je više od 250 hotela.

Key terms:
– Saudijski ministar turizma (Saudi Minister of Tourism)
– strani turisti (foreign tourists)
– Nova strategija (New strategy)
– Vizija 2030. (Vision 2030)
– financiranje (financing)
– hotelske sobe (hotel rooms)
– GDP (bruto domaći proizvod)

Related links:
sauditourism.sa
vision2030.gov.sa