Manatee County Hospitality Industry Generates $2.3 Million in December 2023

The hospitality industry in Manatee County played a significant role in boosting the local economy by generating $2,309,508 in tourism tax revenues in December 2023. Although this figure represents a 10.26% decrease compared to the previous year, it still demonstrates the enduring appeal of the county as a tourist destination.

In December, Holmes Beach emerged as the top contributor to the county’s tourism tax collections on Anna Maria Island, generating $497,782, which accounts for approximately 21.55% of the total revenue. Anna Maria and Bradenton Beach also made substantial contributions, bringing in $257,715 and $112,482, respectively.

The tax levied on overnight accommodations of six months or less is collected by resort owners, landlords, and property managers. The funds collected are an essential source of revenue for the county, with unincorporated Manatee County accounting for 44.09% of the total collections in December.

Alongside this, other areas in the county also made notable contributions. Bradenton generated $244,141, Longboat Key contributed $171,222, and Palmetto generated $8,426 in tourism tax revenue.

After deducting the 3% collection fee, the net collection for December 2023 stood at $2,240,222. These funds will be utilized to support various tourism-related initiatives, including the upkeep of crucial infrastructure such as the Anna Maria City Pier and beach renourishment projects. Additionally, they will also support local tourism organizations like the Bradenton Area Convention and Visitors Bureau and the Bradenton Area Convention Center.

Despite a slight decline compared to the previous year, the tourism tax revenues generated in December 2023 highlight the enduring appeal of Manatee County as a desirable vacation destination. The county’s dedication to maintaining its tourism industry and supporting related projects ensures continued growth and prosperity in the years to come.

Industrija ugostiteljstva u okrugu Manatee odigrala je značajnu ulogu u poticanju lokalne ekonomije generirajući 2.309.508 dolara prihoda od turističke takse u prosincu 2023. Iako ova brojka predstavlja smanjenje od 10,26% u usporedbi s prethodnom godinom, i dalje pokazuje trajnu privlačnost okruga kao turističke destinacije.

U prosincu je Holmes Beach izdvojio kao najveći doprinosnik prikupljanju turističke takse na otoku Anna Maria, generirajući 497.782 dolara, što čini otprilike 21,55% ukupnih prihoda. Anna Maria i Bradenton Beach također su dali značajan doprinos s prihodima od 257.715 i 112.482 dolara, redom.

Taksa naplaćena za noćenje do šest mjeseci prikuplja se od vlasnika odmarališta, stanodavaca i upravitelja nekretnina. Prikupljeni fondovi su bitan izvor prihoda za okrug, pri čemu neinkorporirani okrug Manatee sudjeluje s 44,09% ukupnog prikupljanja u prosincu.

Osim toga, i druga područja u okrugu također su dala značajan doprinos. Bradenton je generirao 244.141 dolara, Longboat Key je dao 171.222 dolara, a Palmetto je generirao 8.426 dolara prihoda od turističke takse.

Nakon odbijanja naknade za prikupljanje od 3%, neto prikupljanje za prosinac 2023. iznosilo je 2.240.222 dolara. Ovi će se fondovi koristiti za podršku raznim inicijativama vezanim uz turizam, uključujući održavanje ključne infrastrukture poput gradske pristanišne pijer Anna Marie i projekte obnove plaža. Osim toga, također će podržati lokalne turističke organizacije poput Turističkog ureda područja Bradenton i Konvencijskog centra područja Bradenton.

Unatoč manjem padu u usporedbi s prethodnom godinom, prihodi od turističke takse ostvareni u prosincu 2023. ističu trajnu privlačnost okruga Manatee kao poželjne turističke destinacije. Posvećenost okruga održavanju svoje turističke industrije i podržavanju povezanih projekata osigurava nastavak rasta i prosperiteta u godinama koje slijede.