Inspiring Beauty in Chiang Mai: Protecting Health and Tourism

Chiang Mai, a city renowned for its breathtaking landscapes and vibrant culture, has unfortunately been engulfed in a shroud of toxic smog, making it the world’s most polluted city. Amidst this challenging situation, Prime Minister Srettha Thavisin made a decision that sparked discussions. Instead of designating Chiang Mai as a disaster area, he chose to prioritize the tourism sector in the country.

In a recent message, Mr. Srettha highlighted the importance of protecting the tourism industry while acknowledging the potential negative impact of the decision. By not designating Chiang Mai as a disaster area, he aimed to prevent discouraging tourists from visiting Thailand, including the province. As the world recovers from the grip of the Covid-19 pandemic, this move aimed to support the gradual revival of the tourism sector.

However, concerns have been raised regarding the prime minister’s decision. Commenters on his social media account have argued that the health and well-being of the people in Chiang Mai should take precedence over tourism considerations. The province has been blanketed by smog for several days, obscuring the view of the majestic Doi Suthep mountain that is typically visible from the city.

Chiang Mai holds a prominent place on the itineraries of countless tourists who come to experience its natural beauty and cultural richness. However, it is crucial to find a balance between nurturing the tourism industry and safeguarding the health of both visitors and locals. The Ministry of Health and relevant authorities must work hand in hand to address the ongoing air pollution issue.

Let us remember that Chiang Mai, with its unique charm, is more than just a tourist destination. It is a home to over a million residents who deserve clean air and a healthy environment. By finding sustainable solutions to combat pollution, we can continue to inspire visitors with the beauty of Chiang Mai while safeguarding the well-being of its people.

Chiang Mai, grad poznat po svojim impresivnim pejzažima i živoj kulturi, nažalost je zahvatila smogom zagađena magla što ga čini najzagađenijim gradom na svijetu. U ovoj izazovnoj situaciji, premijer Srettha Thavisin donio je odluku koja je izazvala rasprave. Umjesto da označi Chiang Mai kao područje pogođeno katastrofom, on je odabrao da prioritet bude sektor turizma u zemlji.

U nedavnoj poruci, gospodin Srettha je istaknuo važnost zaštite turističke industrije, istovremeno priznavajući mogući negativni utjecaj te odluke. Neoznačavanje Chiang Mai-a kao područja pogođenog katastrofom ima za cilj spriječiti odbijanje turista da posjete Tajland, uključujući i tu provinciju. Kao svijet se oporavlja od pandemije Covid-19, ovaj potez ima za cilj podržati postupno oživljavanje sektora turizma.

Međutim, postavlja su se pitanja u vezi s odlukom premijera. Komentatori na njegovom društvenom mediju su argumentirali da bi zdravlje i dobrobit ljudi u Chiang Mai-u trebali biti važniji od turističkih razmatranja. Provincija je pokrivena smogom već nekoliko dana, zbog čega nije vidljiv prekrasni planinski vrh Doi Suthep koji je inače vidljiv iz grada.

Chiang Mai ima važno mjesto na itinererima brojnih turista koji dolaze da bi iskusili njegovu prirodnu ljepotu i kulturnu raznolikost. Međutim, ključno je naći ravnotežu između njegovanja turističke industrije i zaštite zdravlja tako posjetitelja kao i lokalnog stanovništva. Ministarstvo zdravstva i nadležne institucije moraju surađivati kako bi riješile problem industrijske zagađenosti zraka.

Trebamo se sjetiti da je Chiang Mai, sa svojim jedinstvenim šarmom, više od samo turističke destinacije. To je dom preko milijun stanovnika koji zaslužuju čist zrak i zdravo okruženje. Pronalaženjem održivih rješenja za borbu protiv zagađenja, možemo nastaviti oduševljavati posjetitelje ljepotom Chiang Mai-a dok čuvamo dobrobit njegovih stanovnika.

Definicije ključnih pojmova:
1. smog – gusti oblačni sloj zagađen zrak sastavljen od industrijskih i automobilskih ispušnih plinova te druge atmosferske zagađenosti
2. turizam – posjeti i aktivnosti koje osobe obavljaju u mjestima izvan svog uobičajenog prebivališta, obično iz zabave, rekreacije, kulture ili obrazovanja

Povezane veze:
Službena stranica turizma Tajlanda
Chiang Mai sve-u-jednom