Jamaica Hosting Global Tourism Resilience Conference

Jamaica is once again taking center stage in the study of tourism resilience as it hosts the Global Tourism Resilience Conference. The country has been working tirelessly to position itself as a global hub for the study and practice of tourism resilience, and this conference is a testament to its commitment.

The conference, which will be held in Kingston, aims to bring together key experts in the field to discuss and explore the ways in which countries and tourism economies can bounce back and become stronger in the face of global challenges and risks. This year’s summit will focus on a range of topics including digital resilience, infrastructure resilience, and the role of women in tourism resilience.

The importance of resilience in the tourism industry cannot be overstated. The COVID-19 pandemic has highlighted the need for destinations to be prepared and adaptable in the face of disruptions. Professor Lloyd Waller, Executive Director of the Global Tourism Resilience and Crisis Management Centre, emphasized the urgency of tourism resilience and the need for action.

More than 200 delegates from around the world are expected to attend the conference. Jamaica, with its warm hospitality and stunning backdrop, is the perfect host for such a mega event. Donovan White, Director of Tourism at the Jamaica Tourist Board, expressed confidence in providing attendees with a warm Jamaican welcome that will leave a lasting positive impression.

As the world continues to recover from the pandemic, building resilience in the tourism industry is crucial. Jamaica’s efforts to position itself as a global center for tourism resilience are commendable, and this conference will undoubtedly contribute to the ongoing study and development of resilience strategies in the industry.

Jamaica ponovno zauzima središnje mjesto u proučavanju otpornosti turizma dok domaćin Globalne konferencije o otpornosti turizma. Zemlja se neumorno trudi pozicionirati kao globalno središte za proučavanje i primjenu otpornosti turizma, a ova konferencija je dokaz njenog predanog rada.

Konferencija, koja će se održati u Kingstonu, ima za cilj okupiti ključne stručnjake iz tog područja kako bi raspravljali i istraživali načine na koje zemlje i turističke ekonomije mogu se oporaviti i postati jače u susretu s globalnim izazovima i rizicima. Vrhunac ovogodišnjeg summita bit će rasprava o širokom spektru tema uključujući digitalnu otpornost, infrastrukturnu otpornost i ulogu žena u otpornosti turizma.

Važnost otpornosti u turističkoj industriji ne može se dovoljno naglasiti. Pandemija COVID-19 naglasila je potrebu da odredišta budu spremna i prilagodljiva suočavanju s prekidima. Profesor Lloyd Waller, izvršni direktor Globalnog centra za otpornost turizma i upravljanje krizama, istaknuo je hitnost turističke otpornosti i potrebu za djelovanjem.

Očekuje se da će više od 200 delegata iz cijelog svijeta prisustvovati konferenciji. Jamajka, sa svojom toplom gostoljubivošću i prekrasnim ambijentom, idealan je domaćin za takav veliki događaj. Donovan White, direktor turizma Jamajke, izrazio je povjerenje u pružanje toplog jamajčanskog dobrodošlice sudionicima, koja će ostaviti trajan pozitivan dojam.

Dok svijet nastavlja oporavljati se od pandemije, izgradnja otpornosti u turističkoj industriji je ključna. Napore Jamajke da se pozicionira kao globalno središte za otpornost turizma treba pohvaliti, a ova konferencija svakako će doprinijeti daljnjem proučavanju i razvoju strategija otpornosti u industriji.

Često postavljana pitanja (FAQs) temeljena na glavnim temama i informacijama iz članka:

1. Što je Globalna konferencija o otpornosti turizma?
Globalna konferencija o otpornosti turizma je događaj koji okuplja stručnjake iz turističke industrije s ciljem rasprave o načinima ojačavanja turizma u susretu s izazovima i rizicima.

2. Koje su teme od interesa na ovogodišnjoj konferenciji?
Ovogodišnja konferencija fokusira se na digitalnu otpornost, infrastrukturnu otpornost i ulogu žena u otpornosti turizma.

3. Koliko delegata se očekuje na konferenciji?
Očekuje se dolazak više od 200 delegata iz različitih dijelova svijeta.

4. Koji je cilj Jamajke kao domaćina konferencije?
Jamajka se trudi pozicionirati kao globalno središte za proučavanje i primjenu otpornosti turizma.

5. Zašto je otpornost važna u turističkoj industriji?
Pandemija COVID-19 je naglasila potrebu za otpornošću u turističkoj industriji, kako bi destinacije bile spremne i prilagodljive na prekide.

Sugerirani povezani linkovi:

Svjetska organizacija za turizam
– Službena stranica Svjetske organizacije za turizam s informacijama o turističkoj industriji.

Vijeće za putovanja i turizam
– Službena stranica Vijeća za putovanja i turizam s informacijama o globalnom turizmu i putovanjima.