Program za dobrovoljno usklađivanje sa porezom na razvoj turizma u okrugu Santa Rosa

Okrug Santa Rosa pokreće Program za dobrovoljno usklađivanje sa porezom na razvoj turizma kako bi pomogao stanovnicima da budu usklađeni s tim porezom. Porez na razvoj turizma je porez na promet koji se odnosi na privremene najmove i koji je pod uredništvom Okružnog suda u okrugu Santa Rosa.

Kako bi pomogao stanovnicima da postanu usklađeni s porezom na razvoj turizma, Okružni sud u okrugu Santa Rosa uspostavlja Program za dobrovoljno usklađivanje. Program ima za cilj da podstakne građane koji možda nisu bili svesni poreza na razvoj turizma ili su pogrešno razumeli svoje obaveze usklađivanja, da registruju svoje kratkoročno iznajmljene objekte, prijave prihode i plate poreze bez plaćanja bilo kakvih penala.

Upravnici objekata za iznajmljivanje i vlasnici koji iznajmljuju svoje objekte imaju “odgovornost da prilikom zakupa od gostiju naplate, izvrše finansijsko praćenje i uplate porez na razvoj turizma.” Porez na razvoj turizma iznosi 5% od prihoda ostvarenog od iznajmljivanja ili zakupa u roku od 6 meseci ili kraće u:

– Apartmanima
– Stanovima u zgradi
– Hotelima
– Mobilnim kućama
– Parkovima mobilnih kuća
– Motelima
– Strukturama s više jedinica
– Parkovima prenosivih domova
– Privatnim kućama za smeštaj
– Prikolicama
– Bilo kojem drugom smeštaju za spavanje

Za registraciju nekretnine, posetite web stranicu Okružnog suda u okrugu Santa Rosa. Za sva pitanja o Programu za dobrovoljno usklađivanje sa porezom na razvoj turizma u okrugu Santa Rosa, pošaljite e-mail na adresu [email protected] ili nazovite 850-983-1950.

Često postavljena pitanja (FAQ) u vezi sa Programom za dobrovoljno usklađivanje sa porezom na razvoj turizma:

1. Šta je Porez na razvoj turizma?
Porez na razvoj turizma je porez na promet koji se odnosi na privremene najmove, a pod uredništvom Okružnog suda u okrugu Santa Rosa.

2. Šta je Program za dobrovoljno usklađivanje?
Program za dobrovoljno usklađivanje je inicijativa Okružnog suda u okrugu Santa Rosa koja ima za cilj da pomogne stanovnicima da postanu usklađeni sa porezom na razvoj turizma. Program podstiče građane da registruju svoje kratkoročno iznajmljene objekte, prijave prihode i plate poreze bez plaćanja penala.

3. Ko su odgovorni za plaćanje poreza?
Upravnici objekata za iznajmljivanje i vlasnici koji iznajmljuju svoje objekte imaju odgovornost da prilikom zakupa od gostiju naplate, izvrše finansijsko praćenje i uplate porez na razvoj turizma.

4. Koliki je iznos poreza na razvoj turizma?
Porez na razvoj turizma iznosi 5% od prihoda ostvarenog od iznajmljivanja ili zakupa u roku od 6 meseci ili kraće za različite vrste smeštaja kao što su apartmani, stanovi, hoteli, mobilne kuće, motel, itd.

5. Kako se registrujete svoju nekretninu?
Za registraciju nekretnine, posetite web stranicu Okružnog suda u okrugu Santa Rosa.

6. Kako se može dobiti više informacija o Programu za dobrovoljno usklađivanje sa porezom na razvoj turizma?
Za sva pitanja o Programu za dobrovoljno usklađivanje sa porezom na razvoj turizma u okrugu Santa Rosa, možete poslati e-mail na adresu [email protected] ili nazovite 850-983-1950.

Za više informacija o okrugu Santa Rosa, posetite santarosa.fl.gov.