Town Officials to Revisit Proposal for Agri-Tourism Resorts

The town officials have decided to cancel a public hearing on a proposal to allow agri-tourism resorts on land north of Sound Avenue. According to Supervisor Tim Hubbard, after consultation with various representatives from the farming community and staff members, it was unanimously agreed to reschedule the public hearing for a future work session.

The decision to cancel the hearing was prompted by concerns raised by the town’s Agricultural Advisory Committee and the Long Island Farm Bureau. They expressed worries about the code’s restrictions on activities that can be carried out on preserved agricultural land. Supervisor Hubbard acknowledged these concerns and explained the need to make changes beyond what can be done without republishing the code.

The current proposal stipulates that 70% of the land must be preserved for agricultural production while the remaining 30% can be developed into a resort. However, the code’s limitations on what farmers can do on preserved land have been criticized for being too restrictive. The town officials aim to address these concerns and provide farmers with more leeway to engage in farming activities.

Furthermore, the proposal allows for certain activities on the preserved land, such as farm tours, crop mazes, hiking, and horseback riding. However, larger events would be limited to six per year and would require special event permits. The code prohibits the use of preserved land for catered events.

While some concerns have been raised about the collaboration between town staff and developers in crafting the zoning code, Supervisor Hubbard defended the involvement of developers, stating that they often play a role in such processes.

The decision to revisit the proposal for agri-tourism resorts demonstrates the town officials’ commitment to addressing the concerns of the farming community and finding a balanced approach that benefits both agriculture and tourism in the area.

Gradski dužnosnici odlučili su otkazati javno saslušanje o prijedlogu za dozvolu agroturističkih ljetovališta na zemljištu sjeverno od ulice Sound Avenue. Prema riječima nadzornika Tima Hubbarda, nakon konzultacija s predstavnicima poljoprivredne zajednice i članovima osoblja, jednoglasno je dogovoreno da se javno saslušanje ponovno zakazuje za buduću radnu sjednicu.

Odluka o otkazivanju saslušanja potaknuta je zabrinutošću Agrikulturnog savjetodavnog odbora grada i Saveza poljoprivrede Long Island. Oni su izrazili zabrinutost zbog ograničenja koja propisuje kodeks o aktivnostima koje se mogu provoditi na sačuvanim poljoprivrednim zemljištima. Nadzornik Hubbard priznao je te zabrinutosti i objasnio potrebu za promjenama koje nadilaze ono što se može učiniti bez ponovne objave kodeksa.

Trenutni prijedlog propisuje da se 70% zemlje mora sačuvati za poljoprivrednu proizvodnju, dok preostalih 30% može biti razvijeno u ljetovalište. Međutim, ograničenja kodeksa o tome što poljoprivrednici mogu raditi na sačuvanom zemljištu su kritizirana zbog prevelike restriktivnosti. Gradski dužnosnici imaju za cilj rješavanje tih problema i pružanje veće slobode poljoprivrednicima u obavljanju poljoprivrednih aktivnosti.

Osim toga, prijedlog omogućuje određene aktivnosti na sačuvanom zemljištu, poput razgledavanja farmi, labirinta usjeva, planinarenja i jahanja. Međutim, veći događaji bili bi ograničeni na šest godišnje i zahtijevali bi posebne dozvole za događanje. Kodeks zabranjuje uporabu sačuvanog zemljišta za posluživanje hrane i pića na događanjima.

Iako su izražene neke zabrinutosti o suradnji osoblja grada i investitora pri izradi prostornog plana, nadzornik Hubbard branio je sudjelovanje investitora, navodeći da često igraju ulogu u takvim postupcima.

Odluka da se ponovno razmotri prijedlog za agroturistička ljetovališta pokazuje spremnost gradskih dužnosnika da se pozabave zabrinutostima poljoprivredne zajednice i pronađu uravnoteženi pristup koji koristi poljoprivredu i turizam u području.